فولادگر حمید رضا

فولادگر حمید رضا


نماینده حوزه انتخابیه اصفهان در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. وی که عضو هیئت علمی دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر و نجف آباد، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین و نماینده دورههای هفتم وهشتم مجلس شورای اسلامی از شهر اصفهان بوده؛ هم اکنون عضو کمیسیون صنایع و معادن و دبیرکل فراکسیون فناوریهای پیشرفته مجلس شورای اسلامی است. فولادگر در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با 108 هزار و 255 رأی منتخب حوزه انتخابیاش بود حمیدرضا فولادگر در سال 1338 در شهر اصفهان متولد شد. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی و اخذ دیپلم ریاضی فیزیک در سال 1357، وارد دانشگاه شد. در سال 1365 در مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت فارغ التحصیل شد. پس از آن کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی را دریافت کرد. وی هم اکنون دانشجوی دکتری مهندسی صنایع میباشد. او همچنین تحصیلات حوزوی خود را تا پایان مقدمات (ادبیات عرب) ادامه داده است. و با زبانهای انگلیسی و عربی آشنایی دارد از جمله سوابق اجرایی و علمی حمیدرضا فولادگر، کارشناس و مدیر پروژههای مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد سازندگی، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکتهای مهندسی توسعه و سازندگی سداد، عضو هیئت علمی و ریاست دانشکدههای فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر و نجف آباد، عضو هیئت مدیره اطاق تعاون استان اصفهان و عضویت در انجمنهای مهندسی مکانیک، صنایع و نظام مهندسی ساختمان میباشد وی همچنین عضو هیئت مؤسس کانون اندیشه و تمدن اسلامی، عضو هیئت مدیره جمعیت هلال احمر استان اصفهان و مدیر مسئول هفته نامه های جام اصفهان (70-74) و عطر سیب (81 تا کنون) بوده است نمایندگی وی در حوزه ی انتخابیه اصفهان مربوط به دوره های هفتم وهشتم مجلس شورای اسلامی است وی همچنین از اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین و بسیج اساتید دانشگاه و شورای بسیج مهندسین استان اصفهان است حمیدرضا فولادگر تا کنون سه سال از مجلس هشتم را در کمیسیون صنایع و معادن عضویت داشته و در عین حال رییس کمیسیون پیگیری و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب (به عنوان نمایندگی مجلس شورای اسلامی)، عضو کمیسیون هیئت عالی نظارت مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی و دبیرکل فراکسیون فناوریهای پیشرفته مجلس میباشد او همچنین عضو گروههای دوستی پارلمانی ایران- بلژیک، ایران-رومانی، ایران-غنا و ایران-مقدونیه در مجلس هشتم است. او یکی از دو نماینده مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب استوی عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم میباشد.