فیروزی محمد

فیروزی محمد


 

منتخب مردم نطنز و قمصر و عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم میباشد. در سال ۱۳۵۵ درخانواده مذهبی شهر بادرود متولد شد تحصیلات ابتدایی و راهنمایی ومتوسطه را در مدارس بادرود گذراند و در سال ۱۳۷۳ موفق به اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان شهید دستغیب بادرود گردید و با رتبه ممتاز وارد دانشگاه و مدرک کارشناسی خود را در رشته دبیری زبان ادبیات فارسی از دانشگاه کاشان در سال ۱۳۷۷ اخذ نمود و با عشق فراوان وارد آموزش و پرورش شد شغلی که حساسیت و مسئولیت پذیری آن سرلوحه هر فرد مسئولیت پذیری می باشد با عشق فراوان و تعهدی که داشت وارد شغل شریف معلمی گردید که یکی از گرانبها ترین و حساس ترین شغلها می باشد و به تربیت فرزندان ایران زمین مشغول شدو در سال ۱۳۸۸ در آزمون کارشناسی ارشد با رتبه ممتاز پذیرفته شد و در سال ۱۳۹۰ از دانشگاه کاشان فارغ التحصیل گردید  و در طول مدت خدمت خود در آموزش و پرورش مسئولیتهای متعددی را بر او تکلیف نمودند ۱- کارشناسی امور شاهد و ایثارگران  ۲- مسئولیت امور پشتیبانی  ۳- مسئو لیت امور پژوهشی و تکنولوژی آموزشی  4- معاون هنرستان