قادرمرزی حامد

قادرمرزی حامد


منتخب مردم قروه و دهگلان و عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم میباشد. در حوزه انتخابیه قروه و دهگلان نیز حامد قادرمرزی با کسب بیش از 28 هزار رای از مجموع آراء ماخوذه به عنوان نماینده منتخب این حوزه انتخاب شد. سوابق کاری: رئيس دانشگاه، شهردار، شوراي شهر و معاون فرماندار، استاد و هيأت علمي دانشگاه، مشاور برنامه ريزي توسعه روستايي، شهري و منطقهاي در 10 استان كشور با 10 سال سابقه كار علمي و اجرايي، فارغ التحصيل دوره دكتري اقتصاد شهري و منطقه اي از دانشگاه تربيت مدرس تهران، فارغ التحصيل برنامه ريزي روستايي از دانشگاه تربيت مدرس تهران، فارغ التحصيل برنامه ريزي شهري از دانشگاه تبريز، متخصص در برنامه ريزي توسعه روستايي، شهري و منطقهاي، استاد و عضو هيأت علمي دانشگاه كردستان، دانشجوي ممتاز دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاههاي مذكور  تحصیلات: دكتراي اقتصاد شهري و منطقه اي تربيت مدرس