قادری جعفر

قادری جعفر


نماینده حوزه انتخابیه شیراز در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. وی هم اکنون عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، نایب رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی قادری در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با 61 هزار و 752 رأی (حدود 49 درصد آرا) منتخب حوزه انتخابیاش بود. جعفر قادری در سال 1343 در شهرستان لامرد استان فارس متولد شد. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی موفق به اخذ مدارک کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه شیراز و دکتری اقتصاد شهری و منطقهای از دانشگاه تربیت مدرس تهران گردید. و از سال 1373 تاکنون عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز استاز جمله سوابق اجرایی و آموزشی جعفر قادری که سابقه حضور در جبهه های غرب و جنوب را دارد، فعالیت در سمت شهردار شیراز (دیماه 1384 تا اردیبهشت 1386)، عضو و نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و رییس دانشگاه پیام نور مرکز شهرستان است وی همچنین رییس مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه شیراز، عضو اتاق فكر سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و عضو انجمن اقتصاد اسلامي ايران است. تألیف و ترجمه آثار متعددی در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری در کارنامه این نماینده مجلس وجود دارد قادری تا کنون عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بوده و در سال دوم فعالیت این کمیسیون به هیئت رئیسه آن راه یافت و به عنوان نایب رییس دوم فعالیت کرد. وی همچنین نایب رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی و عضو کمیسیون تلفیق رسیدگی به بودجه 90 بوده است. وی همچنین رئيس كميته طرحها و لوايح فراكسيون شوراها و مديريت شهري در مجلس شوراي اسلامي استوی در عین حال عضو گروه دوستی پارلمانی ایران-آرژانتین، ایران-سنگاپور و ایران-کره جنوبی در مجلس هشتم است. قادری یکی از سه نماینده ناظر مجلس در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 استوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم میباشد.