قاضی زاده هاشمی سید امیر حسین

قاضی زاده هاشمی سید امیر حسین


نماینده حوزه انتخابیه مشهد و کلات در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. وی که عضو فراکسیون اصولگرایان و فراکسیون مناطق محروم مجلس هشتم است؛ هم اکنون در کمیسیون بهداشت و درمان، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، کمیسیون مشترک رسیدگی به طر ح نظارت مجلس بر امور نمایندگان و کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه عضویت دارد. قاضی زاده هاشمی با اخذ 154 هزار و 28 رأی منتخب حوزه انتخابیه مشهد و کلات در انتخابات میاندوره ای هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی شد. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در سال 1350 در شهرستان فریمان متولد شد. وی پزشک و متخصص جراحی سر و گردن است و به زبان انگلیسی آشناست. قاضی زاده هاشمی در کنار تحصیلات دانشگاهی، علوم حوزوی را در سطح مقدمات گذرانده است قاضی زاده پیش از ورود به مجلس هشتم، در کسوت رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان خدمت کرده و تالیف تعدادی کتب در زمینه پزشکی نیز از دیگر فعالیتهای قاضی زاده هاشمی است قاضی زاده هاشمی که سابقه حضور در مجلس را پیش از این نداشته است؛ در انتخابات میاندوره ای هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با اخذ 154 هزار و 28 رأی از مجموع 295 هزار و 176 رأی، به عنوان نماینده حوزه انتخابیه مشهد و کلات از استان خراسان رضوی برگزیده شد امیرحسین قاضی زاده هاشمی در حال حاضر عضو کمیسیون بهداشت و درمان، کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه و کمیسیون اصل نود قانون اساسی است. وی همچنین از اعضای فراکسیون اصولگرایان و مناطق محروم مجلس هشتم به شمار میرود دکتر قاضی زاده که عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان نیز هست؛ در گروه دوستی پارلمانی ایران-فیلیپین، ایران-بورکینافاسو و ایران-لبنان عضویت دارد. او یکی از دو نماینده مجلس در شورای عالی اداری و همچنین یکی از دو نماینده ناظر مجلس در شورایعالی آموزش مداوم جامع پزشکی و همچنین هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پرستاری نیز است.