قائید رحمت عباس

منتخب مردم دورود و ازنا و دبیر دوم کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: مسؤوليت ادارات توانمندسازي شغلي، آموزش اشتغال، مشاوره شغلي و فني تخصصي، اطلاع رساني شغلي بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور، معاونت حوزه شاهد و ايثارگر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت فرهنگي بنياد شهيد در استان لرستان(دورود)، مسؤول كانون فرهنگي شاهد، مشاور و مددكار اجتماعي در بنياد شهيد، كميته امداد حضرت امام(ره)، بهداشت و درمان و... و دبير اجرايي و مديركارگاه ها و همايشهاي اجتماعي و فرهنگي سراسري و...، گذراندن دورههاي تخصصي مديريت مشاركتي و انجام كارگروهي، ديپلم اقتصاد و اجتماعي، گذراندن دورههاي تخصصي كارآفريني، گذراندن دورههاي تخصصي مددكاري اجتماعي، رفع مشكلات اجتماعي سالمندان، كار با جانبازان، مشاورههاي فردي و گروهي و... سابقة تدريس ويژه دانشجويان و مديران و متقاضيان اشتغال در سطح كشور، كارآفريني سازماني، داراي تأليف و تدوين و مقالات علمي مرتبط با قوانين اشتغال، امور اجتماعي و فرهنگي و... تحصیلات:فوق ليسانس روانشناسي، بورسية دكتراي تخصصي ليسانس روانشناسي