قره سید رومیانی میرهادی

قره سید رومیانی میرهادی


منتخب مردم تبريز، اسكو و آذرشهر و دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس نهم میباشد. متولد 1354تحصیلات: فوق ليسانس حقوق بين الملل- دانشجوی دکترای حقوق بین الملل سوابق کاری: معاون مجتمع قضائي شهيد بهشتي