Skip to Content

قصه هزار و یک شب کارت سوخت

قصه هزار و یک شب کارت سوخت


Loading the player...

دانلود

در برنامه خانه ملت که پنج شنبه 17 مرداد از شبکه یک سیما پخش شد ببینید
 
روزی روزگاری خبرنگاری
 
قصه هزار و یک شب کارت سوخت
 
ساحل امن صنایع خودرو سازی کجاست؟
 
تکیه وزیر صمت بر کرسی پاسخگویی به مجلسی ها
 
ورود علم دفاعی به صنایع خودرو