Skip to Content

قیمت سیگار باید به صورت منطقی افزایش یابد

همتی:

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس توجیه ثابت نگه داشتن قیمت سیگار برای کنترل قاچاق را غیرمنطقی دانست و گفت: قیمت سیگار باید به صورت منطقی افزایش یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از خانه ملت احمد همتی، یکی از عوامل موثر در کنترل مصرف سیگار را افزایش مالیات دانست  و از حذف بند الحاقی 7 به تبصره 6 لایحه بودجه 97 که موجب افزایش 35 تومانی هر نخ سیگار تولید داخلی می شود در نشست امروز کمیسیون تلفیق بودجه 97 خبرداد.

 وی افزود: این موضوع به دولت ارجاع شد تا بتواند در مورد چگونگی اعمال آن تصمیم گیری کند.

نماینده سمنان ، با هشدار نسبت به روی آوردن دانش آموزان به سمت دخانیات، افزود: علاوه بر افزایش مالیات فرهنگ سازی نیز عاملی موثر در کنترل مصرف است؛ متاسفانه سن مصرف مواد دخانی در حال کاهش است و باید علاوه بر توجه به فراهم نمودن امکانات و ایجاد مراکز تفریحی مناسب به راهکارهای موثر مانند افزایش قیمت سیگار نیز توجه مناسب داشته باشیم.

وی در رابطه با نامه سیگار فروشان و توزیع کنندگان مواد دخانی به رییس مجلس مبنی بر تغییر در بند الحاقی 7 به تبصره 6 لایحه بودجه 97، گفت: پیشنهادات مردم و کارشناسان لحاظ خواهد شد اما تصمیم نهایی را نمایندگان در صحن علنی با در نظر گرفتن تمامی جوانب اعمال خواهند کرد.

این نماینده ، در رابطه با اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر اینکه برخی معتقد هستند که با پایین نگه داشتن قیمت سیگار قاچاق کنترل می شود، گفت: قاچاق در تمامی حوزه ها وجود داشته و با پایین نگه داشتن تعرفه ها قاچاق کنترل نمی شود بلکه باید با اجرای راهکارهای قانونی و تامین تجهیزات و امکانات به روز و پیشرفته با قاچاق کالا از جمله دخانیات مبارزه کرد.

وی با تاکید بر اینکه ثابت نگه داشتن قیمت سیگار با توجیه کنترل قاچاق منطقی نیست، افزود: قیمت سیگار باید به صورت منطقی و کارشناسی افزایش یابد.