کمیسیون فرهنگی

کمیسیون فرهنگی


اعضای هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی (سال چهارم)

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1

جعفرپور

جمشید

فارس

لارستان، خنج و گراش

رئیس

2

سالک کاشانی

احمد

اصفهان

اصفهان

نائب رئیس اول

3

طباطبایی نژاد

سیدصادق

اصفهان

اردستان

نائب رئیس دوم

4

آزادی خواه

احد

همدان

ملایر

دبیر اول

5

ابراهیمی

علیرضا

گلستان

رامیان و آزادشهر

دبیر دوم

6

ذوالقدر

سیده فاطمه

تهران

تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر، پردیس

سخنگو

 

 

 

اعضای هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی (سال سوم)

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1

مازنی

احمد

تهران

تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر، پردیس

رئیس

2

ذوالقدر

سیده فاطمه

تهران

تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر، پردیس

نائب رئیس اول

3

مسعودی

اصغر

فارس

نی ریز و استهبان

نائب رئیس دوم

4

ابراهیمی

علی

گلستان

رامیان و آزادشهر

دبیر اول

5

طباطبایی نژاد

سیدصادق

اصفهان

اردستان

دبیر دوم

6

آزادی خواه

احد

همدان

ملایر

سخنگو

 

 

اعضای هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی (سال دوم)

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1.

جعفرپور

جمشید

فارس

لارستان، خنج و گراش

رئیس

2.

مسعودی

اصغر

فارس

نی ریز و استهبان

نائب رئیس اول

3.

پژمان فر

نصراله

خراسان رضوی

مشهد و کلات

نائب رئیس دوم

4.

ذوالقدر

فاطمه

تهران

تهران

دبیر اول

5.

ابراهیمی

علیرضا

گلستان

رامیان و آزادشهر

دبیر دوم

6.

آزادی خواه

احد

همدان

ملایر

سخنگو

 

 

اعضای هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی (سال اول)

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1.

پژمان فر

نصراله

خراسان رضوی

مشهد و کلات

رئیس

2.

سالک کاشانی

احمد

اصفهان

اصفهان

ائب رئیس اول

3.

جعفرپور

جمشید

فارس

لارستان، خنج و گراش

نائب رئیس دوم

4.

ذوالقدر

فاطمه

تهران

تهران

دبیر اول

5.

ابراهیمی

علیرضا

گلستان

رامیان و آزادشهر

دبیر دوم

6.

آزادی خواه

احد

همدان

ملایر

سخنگو

 

 


اعضای کمیسیون فرهنگی

رديف

نام خانوادگي

نام

استان

حوزه انتخابيه

کمیسیون /سمت

1

پژمان فر

نصرالله

خراسان رضوی

مشهد و کلات

عضو

2

مسعودی

اصغر

فارس

نی ریز و استهبان

عضو

3

سعیدی

محمداسماعیل

تبریز

تبریز، اسکو و اذرشهر

عضو

4

سلحشوری

پروانه

تهران

تهران

عضو

5

سیاوشی شاه‌عنایتی

طیبه

تهران

تهران

عضو

6

شیخ

مهدی

تهران

تهران

عضو

7

قاضی‌زاده

احسان

خراسان رضوی

فریمان و سرخس

عضو

8

کاتب

غلامرضا

سمنان

گرمسار و آرادان

عضو

9

مطهری

علی

تهران

تهران

عضو

10

مازنی

احمد

تهران

تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر، پردیس

عضو

11

وکیلی

محمدعلی

تهران

تهران

عضو