لايحه موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي

 

مقدمه:

با توجه به شرايط خاص منطقه‌اي كشورهاي عضو اكو و حجم بالاي ميزان قاچاق و تخلفات گمركي در منطقه اكو و صدمات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از آنها و با توجه به اهميت تبادل الكترونيكي اطلاعات جهت مبارزه مؤثر با تخلفات گمركي به‌ويژه قاچاق كالا و مواد مخدر و در راستاي تقويت همكاري‌هاي منطقه‌اي، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود: 

لايحه موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي

سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) در خصوص قاچاق

و تخلفات گمركي

ماده واحده- موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركي به‌شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.  

موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی

مقدمه:

دولتهای جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکیه، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان، که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند:

با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی به منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنها لطمه می‌زند؛

با در نظر گرفتن اهمیت حفاظت از درآمدها و ارزیابی صحیح حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که در هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شود و تضمین اجرای صحیح ممنوعیت‌ها، محدودیتها و اقدام‌های کنترلی؛

با در نظر گرفتن اینکه تخلفات گمرکی فراملی و تغییرات سریع در فناوری اطلاعات سبب ایجاد چالشهای بزرگی برای مراجع گمرکی شده است؛

با تصدیق ضرورت همکاری چند جانبه در موضوعات مرتبط با اعمال و اجرای قانون گمرکی؛

با در نظر گرفتن موارد زیاد قاچاق و تخلفات گمرکی به دلیل شرایط جغرافیایی نامناسب در منطقه که کشورهای عضو اکو را مجبور کرده است معیارهای خطر را شناسایی نمایند و در مطالعات ارزیابی فعالیت‌های غیرقانونی شرکت کنند؛

با در نظر گرفتن اهمیت همکاریهای بین‌المللی، علاوه بر فعالیت‌های ملی برای مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی و همچنین تلاشهای همکاری منطقه‌ای برای همکاری بین‌المللی؛

با در نظر گرفتن امکان جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی از طریق ارزیابی صحیح معیارهای خطر که به‌‌وسیله همکاری‌های ملی و بین‌المللی تعیین می‌شود و پیش‌بینی رویداد غیرقانونی بعدی و انجام اقدامات احتیاطی مقتضی در پرتو کشفیات فعلی؛

با اعتقاد به اینکه اقدام بر ضد قاچاق و تخلفات گمرکی را می‌توان به وسیله رابطه حمایتی متقابل بین گمرکها از طریق تبادل اطلاعات بین کشورها انجام داد و اینکه بانک اطلاعاتی قاچاق و تخلفات گمرکی، ابزار لازمی برای تبادل اطلاعات می‌باشد؛

با در نظر گرفتن اینکه ایده ایجاد بانک اطلاعاتی اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی در ترکیه در اولین اجلاس شورای رؤسای گمرک‌هاي اکو که در تاریخ 5 و 6 مهر ماه 1380 (27 و 28 سپتامبر 2001) در استانبول برگزار گردید، تأیید شد؛

با در نظر گرفتن یادداشت تفاهم در خصوص همکاری برای مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی که به وسیله کشورهای عضو اکو در تاریخ 19/2/1377 (9 مه 1998) امضاء شد؛

با در نظر گرفتن اسناد مربوط شورای همکاری‌های گمرکی، به ویژه توصیه مربوط به کمک متقابل اداری مصوب 14 آذر ماه 1332 هجري شمسي(5 دسامبر 1953ميلادي) و کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن محدودیتها، ممنوعیت‌ها و اقدامات ویژه راجع به کنترل کالا‌های خاص؛

به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1- تعاریف

از نظر این موافقتنامه:

1- «بانک اطلاعاتی» یعنی بانک اطلاعاتی اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی که یکپارچگی و تبادل اطلاعات راجع به کالا‌ها، رویدادها، اشخاص، وسایل، شیوه‌های قاچاق و روند قاچاق و تخلفات گمرکی، از جمله قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش ماده‌ها را که در منطقه اکو روی می‌دهد، بهوسیله دفاتر رابط و در یک سامانه(سیستم) رایانه‌ای پیشبینی مینماید.

2- «عضو» یعنی هر کشور عضو اکو که طرف متعاهد این موافقتنامه است؛

3- «مرکز» یعنی دفتری در جمهوری ترکیه که بانک اطلاعاتی را ایجاد خواهد کرد و به‌وسیله شرکت فعال طرفها از طریق ایجاد کارگروه اجرائی مرکب از مأموران رابط موضوع ماده (4) اداره خواهد شد.

4- «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا تلاش برای نقض قانون گمرکی اعضاء.

5- «اطلاعات» یعنی هر داده، اعم از پردازش یا تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارش‌ها و سایر مکاتبات به هر شکل از جمله الکترونیکی، یا نسخه‌‌های گواهی‌شده یا تصدیق شده آن

6- «داده های شخصی» یعنی هر نوع داده مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی‌ شناسایی شده یا قابل شناسایی

 

ماده 2- ایجاد بانک اطلاعاتی اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی

  1. مرکز، در آنکارا، ترکیه، قرار خواهد داشت.
  2. بانک اطلاعات به‌وسیله مرکز مزبور ایجاد خواهد شد.

ماده 3- وظایف و اختیارات مرکز

1- مرکز تلاش‌های مربوط به ایجاد، راه اندازی و به روز کردن پایگاه داده‌ها را هماهنگ خواهد کرد.

2- مرکز اطلاعات مربوط به شیوه‌های جدید یا ویژه، رونده‌ها، فنون کاری و سایر موارد، در خصوص تخلفات گمرکی، از جمله قاچاق مواد مخدر،
مواد روانگردان، پیش ماده‌ها را دریافت و این اطلاعات را تجزیه و تحلیل و توزیع خواهد کرد.

3- مرکز، اطلاعات اعلام شده از دفاتر رابط را تجزیه و تحلیل و این اطلاعات را به دفاتر رابط اعضاء به شکل گزارش‌های ماهانه ارسال خواهد کرد و به وسیله ارتباط اینترنتی امن، دسترسی دفاتر رابط به بانک اطلاعاتی را فراهم خواهد کرد.

4- مرکز از مأموران پروژه، دفاتر رابط، مأموران رابط و آخرین تغییرها در خصوص موضوعات مربوط مطلع خواهد شد و این اطلاعات را به اعضاء انتقال خواهد داد.

5- بازیافت اطلاعات و به اشتراک گذاری آنها در خارج از اکو مشروط به تصویب قبلی کارگروه اجرائی خواهد بود. در هر حال مرکز، اطلاعات مربوط به هر عضو خاص را، فقط با رضایت آن عضو با سایر بانکهای اطلاعاتی بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی در چهارچوب اصل عمل متقابل مبادله خواهد کرد.

6- هرگونه تبادل اطلاعات، مغایر قانون ملی اعضاء و موافقتنامه‌های بین‌المللی نخواهد بود که اعضاء در آنها عضو هستند. اطلاعات در بانک اطلاعاتی برای حداقل پنج سال از پایان سال تقویمی که در آن وارد شده است، نگهداری خواهد شد.

ماده 4- دفاتر رابط

1- هر عضو با هدف ارائه اطلاعات در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی، یک دفتر رابط را ایجاد خواهد کرد.

2- طبق همکاری دو جانبه، هرگونه پیشرفت یا اطلاعات در خصوص قاچاق یا تخلفات گمرکی در کشورهای عضو، در چهارچوب یادداشت تفاهم به‌وسیله دفاتر رابط به مرکز اعلام خواهد شد.

3- هر عضو مکانی مناسب و کارکنان متخصصی را به منظور ایجاد دفتر رابط فراهم خواهد کرد. نام ، عنوان شغلی و نشانی کارکنان به مرکز اعلام خواهد شد.

4- کارگروه اجرائی که طبق بند (3) ماده (1) ایجاد شده است، حداقل سالی یک بار در مرکز یا در قلمرو هر طرف به منظور بازنگری فعالیتها و اقدامات آتی بانک اطلاعاتی تشکیل جلسه خواهد داد.

 

ماده 5- ارتباط مرکز با دفاتر رابط

1- هر عضو اطلاعات را به زبان انگلیسی، با استفاده از سامانه رایانه‌ای موجود در محل دفتر رابط خود، به بانک اطلاعاتی از طریق تارنمای امنی که به‌وسیله مرکز ایجاد خواهد شد، وارد خواهد کرد.

2- فهرست سخت افزاری رایانه‌ای که برای برقراری ارتباط با مرکز از طریق دفاتر رابط نصب خواهد شد و اطلاعات مربوط به دفاتر رابط اعضاء، توسط مرکز ارائه خواهد شد.

ماده 6- محرمانه بودن اطلاعات و حفاظت از داده‌های شخصی

1- اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی خواهد شد و منوط به سطح حفاظت از داده‌های شخصی خواهد بود که حداقل معادل الزامات کنوانسیون شورای اروپا برای حفاظت از اشخاص در رابطه با پردازش خودکار داده‌های شخصی مورخ 8 /11/1359 (28 ژانویه 1981) باشد.

2- اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه فقط برای اهداف این موافقتنامه استفاده خواهد شد. چنانچه عضوی درخواست استفاده از چنین اطلاعاتی را برای اهداف دیگری از جمله ارائه آن به شخص ثالث نماید باید قبلاً رضایت کتبی عضوی که آن اطلاعات را ارائه کرده است، بگیرد.

3-  اگر عضوی که اطلاعات را ارائه کرده است به گونه‌ای دیگر مقرر
نکرده ‌باشد، بند (2) فوق مانع استفاده از اطلاعات در هرگونه جریان رسیدگی قضائی یا اداری نخواهد بود. اعضاء می‌توانند در سوابق مربوط به مدارک، گزارش‌ها و گواهی‌ها و در جریان‌های رسیدگی و اتهام‌های مطرح شده نزد دادگاهها، اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه را به عنوان مدرک و دلیل استفاده کنند.

ماده 7- آموزش

1- مرکز، در مرحله نصب سخت افزار فنی و راه اندازی بانک اطلاعاتی، دوره‌های آموزشی را برگزار خواهد کرد.

2- مرکز، در چهارچوب برنامه‌های سالیانه، پیشنهادهای خود را به دبیرخانه اکو در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکرد بدون مشکل بانک اطلاعاتی ارائه خواهد کرد.

ماده 8- هزینه‌ها

1- هزینه‌های فنی ایجاد بانک اطلاعاتی (سخت افزار و نرم افزار) بر عهده مرکز خواهد بود.

2- سایر هزینه‌ها برای کارکرد بدون مشکل بانک اطلاعاتی بر عهده اعضاء خواهد بود یا از سایر منابع تأمین خواهد شد.

ماده 9- تصویب و اجراء

1- هر عضو امضاء کننده، این موافقتنامه را طبق قواعد و رویه‌های قانون اساسی خود تصویب خواهد کرد و مراتب را به دبیرخانه اکو اطلاع خواهد داد.

2- این موافقتنامه در روز سی‌ام بعد از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شد که در آن حداقل چهار کشور عضو آن را امضاء و تصویب کرده باشند و اسناد تصویب را نزد دبیرخانه اکو که به عنوان امین اسناد عمل خواهد کرد، سپرده باشند.

3- این موافقتنامه در مورد هرکشور عضو اکو که بعد از لازم الاجراء شدن آن، به موافقتنامه بپیوندد، بلافاصله پس از تودیع اسناد تصویب یا الحاق نزد دبیرخانه اکو، لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 10- مقررات نهائی

1- مرکز ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، بلافاصله نصب تجهیزات لازم و آموزش مورد نظر را برای ایجاد بانک اطلاعاتی انجام خواهد داد. پس از تکمیل الزامات فنی و آموزشی مربوط به ایجاد بانک اطلاعاتی، طرفها ظرف دو ماه ارائه اطلاعات را شروع خواهند کرد.

2- در صورت بروز اختلاف بین دو یا چند طرف یا بین یک طرف و مرکز در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، طرفهای مربوط با یکدیگر مشورت و مذاکره خواهند کرد و در صورت لزوم از طریق ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه مورد توافق طرفها آن را حل و فصل خواهند کرد.

3- هر نوع اصلاح این موافقتنامه می‌تواند به‌وسیله هر طرفی پیشنهاد گردد که منوط به تأیید شورای وزیران اکو خواهد بود.

4- ایجاد این بانک اطلاعاتی مانع هر عضوی برابر به اشتراک گذاری اطلاعات مشابه به طور دو جانبه به شرط ارائه اطلاعات به مرکز نخواهد بود.

5- این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله ابتدائی منعقد شده است. این موافقتنامه هر سال به طور خود به خود تجدید خواهد شد مگر اینکه هر طرف اطلاعیه کتبی را شصت روز قبل از انقضاي آن صادر کند.

6- هر طرف می‌تواند با ارائه پیش آگهی شصت روزه به دبیرخانه اکو از عضویت در این موافقتنامه کناره گیری کند.

7- این موافقتنامه در یک نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم شده است.

در تأیید موارد فوق، نمایندگان تام الاختیار امضاءکننده زیر، این موافقتنامه را امضاء نمودند.

این موافقتنامه در استانبول در تاريخ 4/4/1384 (هجري شمسي) (هفتمين روز جولای 2005 میلادی) تنظیم گردید.

از طرف جمهوری اسلامی افغانستان

از طرف جمهوری آذربایجان

از طرف جمهوری اسلامی ایران

از طرف جمهوری قزاقستان

از طرف جمهوری قرقیزستان

از طرف جمهوری اسلامی پاکستان

از طرف جمهوری تاجیکستان

از طرف جمهوری ترکیه

از طرف ترکمنستان

از طرف جمهوری ازبکستان