Skip to Content

لزوم بازنگری در قانون انتخابات

لزوم بازنگری در قانون انتخابات


عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: قوانین صریحی در خصوص برخورد با کاندیداهای انتخاباتی دروغگو نداریم.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از ایسنا؛ ابوالفضل ابوترابی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی در راستای برخورد با کاندیداهای دروغگو و تعیین مجازات برای آنان بیان کرد: متأسفانه برای برخورد با کاندیداهایی که در طول دوران انتخابات صادق نیستند، یک خلاء قانونی وجود دارد و به طور صریح قانونی برای برخورد با این افراد وجود ندارد.

وی در ادامه اظهار کرد: اما به طور غیر مستقیم قوانینی در خصوص برخورد با افرادی که نشر اکاذیب می‌کنند داریم که دارای مجازات حبس است. در خصوص افترا نیز ما قوانینی برای برخورد با این افراد داریم که همگی در قانون مجازات اسلامی دیده شده است اما در قالب قانون انتخابات این قانون را نداریم که یک خلأ قانونی است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: قوانینی که نیز اکنون وجود دارد متاسفانه با جدیت دنبال نمی‌شود. اینکه انتظار داشته باشیم شورای نگهبان اظهارات کاندیداهای انتخاباتی را رصد کند و برخورد فوری با متخلفین داشته باشد امکان پذیر نیست چراکه تخلفات باید در یک مرجع قانونی و قضائی بررسی شود.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در ادامه تاکید کرد: ما اکنون شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را در قانون انتخابات داریم که می‌توانند خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی کنند.

ابوترابی افزود: متأسفانه ما اکنون نیز قوانین غیر مستقیمی برای برخورد با کاندیداهای متخلف داریم که متأسفانه در حوزه اجرایی و نظارت ضعیف عمل می‌شود. قوانین در این حوزه صریح نیست و خلاء وجود این قوانین در قانون انتخابات دیده می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان چند روز گذشته، در توئیتی با عنوان محاکمه به دلیل دروغ‌گویی در تبلیغات انتخاباتی!، نداشتن قوانین مناسب در خصوص فریب مردم در تبلیغات انتخاباتی را ضعف قانونی در قوانین انتخاباتی ایران دانست.

بوریس جانسون به دلیل دروغ‌گویی در تبلیغات انتخاباتی به دادگاه فراخوانده شده است. موضوعی که در قوانین انتخاباتی ایران به‌درستی در نظر گرفته نشده است و راه فریب مردم را بازگذاشته است.