محبی محمد ابراهیم

محبی محمد ابراهیم


منتخب مردم سنقر و كليايي و دبیر دوم کمیسیون عمران در مجلس نهم میباشد. محمد ابراهیم محبی نامزد جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی با کسب بیش از 1۸ هزار رأی به عنوان نفر برگزیده و برتر سنقر و کلیایی به مجلس شورای اسلامی راه یافت سوابق کاری: دبير، مدير شبكه بهداشت و درمان سنقر و پزشك عمومي كلينيك فرهنگيان سنقر  تحصیلات: دكتراي پزشكي عمومي دانشگاه تهران