محجوب علیرضا

محجوب علیرضا


 

نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. وی که در دوره پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی هم نماینده مردم بوده است، در هشتمین دوره مجلس، عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است. محجوب در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با 260 هزار و 296 رأی و کسب نزدیک به 38 درصد آرا منتخب حوزه انتخابی اش بود.   علیرضا محجوب درسال 1337 در کرج متولد شد. وی متاهل و داري 4 فرزند است. وی بعد از اتمام تحصيلات ابتدائي توام با ادامه تحصيل تا مقطع ليسانس به فراگيري مهارتهاي فني وكارگري پرداخت. وي سپس در فاصله سال هاي 1354-1356 به كار در چاپخانه هاي مختلف مشغول شد و درسال 1356 درشهرك اكباتان استخدام و در همان جا اولين هستههاي اسلامي وكارگري را تشكيل داد. وی در اواسط سال 1357 به كمك دوستانش اولين اعتصابات كارگري را عليه رژيم سازماندهي كرد و در همين رابطه از كار اخراج شد. وي همچنين در تشكيل شوراي اسلامي و اعتصاب در شركتها نظير اكباتان، بنز خاور، پارس خودرو، .... نقش فعال داشت. وی با پيروزي انقلاب اسلامي به كمك همفكرانش در اسفند ماه1357 كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار كارخانجات راتشكيل داد و درابتداي سال 1358 در هفته نامه كارگر مسلمانان به عنوان سر دبير به فعاليت مطبوعاتيش را در صفحه كارگري روزنامه جمهوري اسلامي دنبال كرد .   وي از برگزاركنندگان راهپيمائي روزنامه كارگر 1358 بود و در ابتدا همين سال به عضويت شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي درآمد و در اواسط سال 1358 افراد چپ را از خانه كارگر اخراج کرد.   درسال 1359 به عضويت دفتر سياسي حزب جمهوري اسلامي در آمد و درسالهاي 1359 و1360 فعاليت هاي مطبوعاتيش رابه زمينه سياسي كشيد، و به نوشتن سرمقالات عليه بني صدر پرداخت. وی پس از نخست وزيري مهندس موسوي به عنوان مشاور و بازرس ويژه نخست وزير به همكاري با دولت پرداخت.   وی درسال 1361 بعنوان عضو هيئت پيگيري فرمان هشت ماده اي امام (ره) به خوزستان رفت و مدت يكسال ضمن رسيدگي بشكايات مردم درجبهه شرکت کرد. وی درسال هاي 1362 -1360 نماينده كارگران در شوراي عالي كار بود و در سال هاي 1362-1370 نماينده دولت درشوراي عالي كار بود. محجوب در سال 1372 نماينده كارگران درشوراي تامين اجتماعی و ريئس هيئت امناء دانشگاه اسلامي بود. وي همچنين از سال 1358 تا كنون عضو شوراي مركزي خانه كارگر بوده و در حال حاضر دبير كل خانه كارگر است. وي پس از ریاست جمهوری آیتالله هاشمي، در سمت مشاورت و بازرسي ويژه رئيس جمهور درامور كارگري به فعاليت خود ادامه داد. وی از سال 1358 تاكنون نيز به عنوان دبير دبيرستان هاي نمونه رشد و خوارزمي مشغول تدريس بوده است. محجوب در مجلس هشتم علاوه بر عضویت در فراکسیون کارگری ریاست این فراکسیون را بر عهده دارد و عضو گروههای دوستی پارلمانی ایران اتیوپی، ایران - کامبوج، ایران تایلند و ایران یونان است وی عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم میباشد.