محمدزاده حسین

محمدزاده حسین


منتخب مردم درگز و عضو کمیسیون عمران در مجلس نهم میباشد. حسین محمدزاده با کسب ۱۹ هزار و ۱۶۸ رای از مجموع ۳۷ هزار ۱۳۸ رای صحیح ماخوذه نماینده مردم شهرستان درگز در مجلس نهم شد سوابق کاری: مسئول آموزش نظامي وتربيت بدني، رئيس اداره عمران جهادسازندگي، شهردار، كارشناس فرمانداري و فرماندار  تحصیلات: ليسانس مهندسي عمران دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت