Skip to Content

مخالفت مجلس با اعمال مجازات برای غیبت کنندگان جلسات هیات اجرایی انتخابات

نمایندگان مجلس با اعمال مجازات برای غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیات های اجرایی در جلسات این هیات در انتخابات مخالفت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 21 اسفندماه ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با مفاد ماده 61 این طرح موافقت کردند.

غلامرضا کاتب در رابطه با دلیل پیشنهاد حذف ماده 61 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت اعضای هیات اجرایی با اعضای اداری متفاوت است و چنانچه در شرایط کنونی غیبت داشته باشند، برای آن قانون وجود دارد، بدین صورت که 3 نفر عضو علی البدل می توانند جایگزین اعضای اصلی شوند. اما در اینجا با تصویب این ماده، قانونی برای افراد غیر اداری ایجاد می کنیم که به دلیل عدم فعالیت در بخش اداری نمی توان برای آنها انفصال از خدمت در نظر گرفت.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه مسلم است این افراد معتمد مردم هستند و نباید برای آنها مجازاتی در نظر گرفته شود، بنابراین از نمایندگان می خواهم که به پیشنهاد حذف این ماده رأی دهند.

متن ماده 61 با عنوان ماده (66 مکرر 4) بدین شرح به قانون الحاق می شود:

 

ماده 66 مکرر 4 : غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیات های اجرایی در جلسات تخلف از وظایف قانونی است و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 قانون مجازات اسلامی می شوند، اعضای اداری علاوه بر مجازات مذکور به مجازات اداری متناسب محکوم می شوند.