مخالفت مجلس با طرح اعطای تابعیت

مخالفت مجلس با طرح اعطای تابعیت


نمایندگان با اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و همچنین فرزندان شهدای غیرایرانی، مخالفت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی؛ نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه 5 مهرماه با طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی مخالفت کردند.

براین اساس محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در مخالفت با طرح مذکور گفت: نباید به این طرح احساسی نگاه کرد و با در نظر گرفتن برخی موارد به این موضوع مشروعیت داد.

پورمختار در ادامه تأکید کرد: چرا باید در راستای اعطای تابعیت به فرزندان شهدا منطبق با این طرح صدها مورد دیگر را در ذیل این طرح قرار داد چرا که روح این قانون خطرناک است.

همچنین در ادامه معاون پارلمانی وزارت کشور در مخالفت با طرح مذکور گفت: ما در حال حاضر یک طرح دو فوریتی در رابطه با اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و همچنین فرزندان شهدا نیازی نداریم.
حسینعلی امیری همچنین تأکید کرد: در صورتی که این طرح قانونی شود، مشکلات زیادی در موضوعاتی چون امنیت و اجتماع خواهیم داشت.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: قانونی شدن این طرح باعث می‌شود تا مهاجرت به سمت کشور افزایش یابد.