Skip to Content

مخالفت مجلس با کسر خدمت فرزندان رزمندگان و ایثارگران

مخالفت مجلس با کسر خدمت فرزندان رزمندگان و ایثارگران


نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کاهش سهمیه معافیت فرزندان ایثارگران مخالفت کردند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 20 آبان) با کاهش سهمیه معافیت فرزندان ایثارگران مخالفت کردند. 

بر همین اساس گزارش از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح الحاق دو تبصره به بند «د» ماده 88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صحن ارائه شده بود که بر همین اساس قرار بود که فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هر ماه حضور از 12 روز کسر خدمت برخوردار شوند یا اینکه فرزندان آزادگان به ازای هر ماه اسارت از 12 روز کسر خدمت برخوردار شوند و یا اینکه فرزندان جانبازان به ازای هر درصد جانبازی از 12 روز کسر خدمت برخوردار شوند.

پس از بحث و تبادل‌نظر نمایندگان موافق و مخالف با این طرح در نهایت از بین 218 نماینده حاضر در صحن علنی 62 نماینده به این طرح رأی موافق داده و 116 نماینده رأی مخالف و 5 رأی نیز ممتنع بود که در نهایت پارلمان با این طرح مخالفت کرد.

قرار بود تا سهمیه معافیت و یا کسر خدمت فرزندان ایثارگران بر همین اساس و پس از اذن مقام معظم رهبری تعیین تکلیف شود که نمایندگان با آن مخالفت کردند.