بازگشت به صفحه کامل

مدیریت ناکارآمد بر رودخانه‌های طغیانی غرب مازندران، خسارات جدی به بار آورده است

مدیریت ناکارآمد بر رودخانه‌های طغیانی غرب مازندران، خسارات جدی به بار آورده است