مرندی سیدعلیرضا

مرندی سیدعلیرضا


نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. وی هم اکنون عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است. مرندی با کسب 528 هزار و 0256 رای در دور اول به مجلس هشتم راه یافته است.  سیدعلیرضا مرندی در سال 1318 در اصفهان متولد شد. وی دوره ابتدایی و متوسطه را در اصفهان گذراند و در سال 1336 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد.   مرندی در سال 1343 در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد و در خلال دوره دانشگاه مدتی زندانی سیاسی بود. وی در بین سالهای 1345 تا 1350 دوره تخصصی کودکان را در دانشکده پزشکی ویرجینیای آمریکا گذراند و در سال 1350 بورد تخصصی اطفال را دریافت کرد. مرندی ابتدا استادیار و سپس دانشیار دانشگاه رایت- استیت آمریکا بود و تا سال 1358 رئیس بخش کودکان و همزمان رئیس بخش نوزادان بیمارستان دانشگاهی Miami Valley Hospital بود. دکتر مرندی در سال 1356 بورد فوق تخصص نوزادان را از آمریکا دریافت کرد. مرندی پس از انقلاب اسلامی به ایران آمد. وی در سالهای بعد از انقلاب مسؤولیتهای زیر را بر عهده داشت: دانشیار دانشگاه شهید بهشتی - 1358   رئیس ستاد برنامه ریزی سیاست داروئی کشور - وزارت بهداری (سابق) - 1358   عضو شاخه پزشکی ستاد انقلاب فرهنگی - 1359   قائم مقام معاون آموزشی وپژوهشی وزارت بهداری (سابق) بهمن 1358تا اردیبهشت 1359   معاون آموزشی و پژوهشی وزارت بهداری (سابق) اردیبهشت 1359 تا مرداد 1359   معاون امور درمان وزارت بهداری (سابق) مرداد 1359 تا بهمن 1359   عضو گروه پزشکی ستاد انقلاب فرهنگی - 1360   قائم مقام وزیر و عضو ستاد هماهنگی، نظارت بر گسترش و ایجاد شبکه بهداشتی - درمانی کشور -1361   عضو شورای برنامه ریزی بهداشت و درمان و نیروی انسانی پزشکی - وزارت بهداری(سابق) - 1361   معاون امور بهداشتی وزارت بهداری (سابق) بهمن 1361 تا مرداد 1363   وزیر بهداری (سابق) مرداد 1363 تا شهریور 1364   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شهریور 1364 تا شهریور 1368   معاون بهداشت و درمان ستاد فرماندهی کل قوا 1367 تا 1368   عضو ستاد فرماندهی کل قوا و معاون بهداشت و درمان ستاد فرماندهی کل قوا -1368-1367   درجه استادی 1368   عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی از 1364 تا شهریور 1368   مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شهریور 1368 تا 1371   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرداد 1372 تا مرداد 1376 عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی از مرداد 1372 تا مرداد 1376   عضو هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی (شورایعالی انقلاب فرهنگی)   عضو کمیسیون بهداشت مجلس - 1387   عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران   رییس فرهنگستان علوم پزشکی - 1389   مرندی همچنین افتخاراتی چون دریافت جایزه جمعیت سازمان ملل متحد (سال1999)، دریافت جایزه بنیاد دکتر شوشای سازمان جهانی بهداشت(سال 2000)، دریافت نشان دولتی درجه اول خدمت جمهوری اسلامی ایران (1379)، برگزیده شدن به عنوان چهره ماندگار (سال1382) را در کارنامه پزشکی خود دارد.   در مجلس هشتم سید علیرضا مرندی در کمیسیون بهداشت و درمان عضویت دارد و همچنین عضو فراکسیون مبارزه با دخانیات است وی در مجلس نهم نیز عضو کمیسیون بهداشت و درمان میباشد.