Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مسئولان آستانه‌ نقدپذیری خود را بالا ببرند

رئیس کمیسیون اصل 90:

رئیس کمیسیون اصل 90 گفت:در اطلاع‌رسانی شرط انصاف باید رعایت شود و در همه حال خدا در نظر باشد و اخبار با انصاف منتشر شود.

به گزارش مجلس تی وی به نقل از ایسنا، داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: همه مسئولان و نمایندگان باید آستانه‌ نقدپذیری خود را بالا ببرند و شخصی هم که نقادی می‌کند در استخدام الفاظ و واژگان خود دقت کند؛ چراکه دقت در این امر موجب می‌شود تا سوء برداشت صورت نگیرد.

وی افزود: اگر روحیه‌ نقدپذیری تقویت نشود در کارها نیز اصلاحی صورت نخواهد گرفت؛ بنابراین باید به دنبال آن باشیم تا روحیه‌ نقدپذیری را در همه افراد و مسئولان بالا ببریم.

رئیس کمیسیون اصل 90 ادامه داد: باید اهداف اطلاع‌رسانی را درک کنیم و بدانیم که مفهوم اطلاع‌رسانی همیشه خوب اطلاع دادن نیست، بلکه در مواقعی نیز باید نارسایی‌ها و کاستی‌ها اطلاع داده شود و این امر نیازمند خبرنگار متعهد است که بتواند گرفتاری‌های مردم را درک کند و اطلاع دهد.

وی افزود: نقد جدا کردن سره از ناسره است و طبیعت نقادی نیز همین است؛ بنابراین باید بپذیریم و با مدیریت الفاظ به‌نقد بپردازیم در زمانی که مدیریت الفاظ برای نقادی صورت گیرد رسالت خبرنگاری خود را نشان می‌دهد. هنر خبرنگار آن است که در نقادی طوری رفتار کند که طرف مقابل احساس تضعیف شدن نکند. خبرنگار بتواند در جامعه اعتمادسازی کند.