مصباحی مقدم غلامرضا

مصباحی مقدم غلامرضا


نماینده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. وی کهعضو و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، عضو شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها(با حكم مقام معظم رهبري) ونماینده دوره های هفتم وهشتم مجلس شورای اسلامی ازشهر تهران بوده؛ هم اکنون عضو کمیسیون اقتصادی، کمیسیون تلفیق رسیدگی به بودجه 90 و فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی است. مصباحی مقدم در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با 444 هزار و 128 رأی چهاردهمین منتخب حوزه انتخابیاش بود. غلامرضا مصباحی مقدم در سال 1330 در شهر مشهد متولد شد. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی به حوزه علمیه وارد شد مصباحی مقدم سطح عالی فقه و اصول را در محضر آیات عظام فاضل لنکرانی و فلسفه را در محضر استاد انصاری شیرازی خواند. او همچنین دوره خارج فقه و اصول را به مدت 10 سال در محضر آیت الله وحید خراسانی فراگرفت. و درجه اجتهاد در علوم حوزوی را کسب کرد او همچنین کارشناسی ارشد اقتصاد عمومی و تخصصی را در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و مدرک دکترای خود در فقه و اصول ( سطح 4) را در سال 1374 از حوزه علمیه دریافت نمود از جمله فعالیتهای اجرایی حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضوسابق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو شوراي عالي آموزش پرورش درسه دوره 4 ساله(منتخب شورايعالي حوزه و شوراي نگهبان به عنوان مجتهد آشنا به تعليم و تربيت)، معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، رئيس دانشكده الهيات دانشگاه تهران،عضو هيئت امناي پژوهشگاه علوم اسلامي و مطالعات فرهنگي، رياست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي، مدير گروه اقتصاد دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، رئيس دانشكده الهيات دانشگاه امام صادق(ع)، مدير گروه اقتصاد و عضو شوراي بررسي متون علوم انساني دانشگاهها است او علاوه بر تدریس دروس فقه، اقتصاد اسلامی، و مبانی علم اقتصاد در دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، امام صادق(ع)،تربیت مدرس و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ تألیف، ترجمه و تدوین چندین کتاب و مقاله در حوزه اقتصاد اسلامی رادر کارنامه خود دارد. وی همچنین سردبیر فصلنامه پژوهشی و مدیر مسئول نشریه مقالات و بررسیها میباشدمصباحی مقدمهمچنین عضوشورای عالی برنامهریزی، عضو شورای بررسی متون علوم انسانی در دانشگاهها، عضو هیئت مرکزی گزینش استاد، عضو شوراي عالي پول و اعتبار و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده است نمایندگی او در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر مربوط به دوره های هفتم و هشتم است وی همچنین عضو و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و عضو شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها(با حكم مقام معظم رهبري) استحجت الاسلام مصباحی مقدم در مجلس هشتم عضو کمیسیون اقتصادیاست.او همچنین عضو کمیسیون تلفیق رسیدگی به بودجه 90، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس، عضو فراکسیون روحانیون و عضو هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان است وی رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم میباشد