مصری عبدالرضا

مصری عبدالرضا


 

منتخب مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون اجتماعی و عضو هیئت رییسه در مجلس نهم میباشد. عبدالرضا مصری متولد 1335 در کرمانشاه است. وی متاهل و دارای دکترای زمین شناسی است  عبدالرضا مصری در کابینه اول محموداحمدی نژاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی است. مصری به دولت دهم وکابینه دوم احمدی نژاد که12شهریور 1388 از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت،راه نیافت سوابق تحصیلی   1- کارشناسی زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران 1369   2- کارشناسی ارشد زمین شناسی تهران 1374   3- دکترا زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران 1380  سوابق اشتغال   1- رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی   2- ناظر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی   3- عضو شورای عالی اشتغال   4- معاون کمیته امداد امام خمینی کشور   5- مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه   6- مدیر عامل گروه صنعتی غرب   7- جانشین دادستان انقلاب اسلامی کردستان   8- دادیار دادسرای انقلاب اسلامی کرمانشاه   9- عضویت در شوراهای اشتغال، برنامهریزی ـ اجتماعی ـ ورزش   10- مشاور کمیته امداد در ستاد بیمه درمانی   11- عضو شورای هماهنگی بیمههای درمانی استان   12- مجری و طراح آئیننامه و دستورالعمل اجرایی پزشک خانواده برای اولین بار در کشور   13- مدیر نمونه کشور و دریافت لوح تقدیر در جشنواره شهید رجایی   14- دریافت 38 لوح تقدیر و افتخار از مسئولین کشور  15- نماینده مردم شریف کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی   16- وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت نهم   17- سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا