Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مصوبه کمیسیون تلفیق برای پرداخت مستمری به 6 میلیون نیازمند

مصوبه کمیسیون تلفیق برای پرداخت مستمری به 6 میلیون نیازمند


عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم خبر داد:

دبیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از مصوبه این کمیسیون برای پرداخت مستمری به 6 میلیون افراد نیازمند در جامعه خبر داد.

به گزارش مجلس تی وی به نقل از فارس حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر گفت: کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در جلسه امروز خود مصوب کرد تا وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی به 6 میلیون از افراد نیازمند در جامعه مستمری پرداخت کند.

وی افزود: وزارت کار موظف شد تا پس از یک سال از تصویب این قانون آن را اجرایی کند و ضوابط مربوط به تشخیص افراد نیازمند برای دریافت مستمری باید ظرف 6 ماه توسط کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشخص و برای تصویب به هیأت دولت ارائه شود.

دبیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: بر این اساس افراد نیازمندی که سرپرست خانوار هستند به میزان 20 درصد حداقل حقوق ماهیانه کارگری را مستمری دریافت می‌کنند و این میزان در مورد هر یک از افراد خانواده 10 درصد است و در صورتی که خانواده دارای فرزند معلول باشند 10 درصد در مجموع به مستمری خانواده اضافه می‌شود.