Skip to Content

معافیت مرمت و تعمیر املاک تاریخی از پرداخت هزینه‌های تغییر کابری

معافیت مرمت و تعمیر املاک تاریخی از پرداخت هزینه‌های تغییر کابری


نمایندگان مجلس مصوب کردند که هرگونه مرمت، احیا و تغییر اساسی بناهای تاریخی از هزینه های مربوط به تغییر کاربری و بازسازی معاف می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 29 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با ماده 14 طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی ارجاعی از کمیسیون موافقت کردند.

 

براساس ماده 14 طرح مذکور؛ هرگونه مرمت، احیا، تعمیرات اساسی و بهره برداری از املاک تاریخی- فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزش های تاریخی – فرهنگی موضوع این قانون در صورت استقرار فعالیت های مطابق ضوابط میراث فرهنگی از هزینه های مربوط به تغییر کاربری، مرمت و بازسازی معاف می باشند./