مفتح محمد مهدی

مفتح محمد مهدی


 

نماینده حوزه انتخابیه رزن در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است. وی که فرزند شهید آیتالله دکتر محمد مفتح، معاون بازرگانی دولتی وزارت بازرگانی و نماینده دورههای چهارم، پنجم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی ازشهر رزن از استان همدان بوده؛ هم اکنون سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، عضو کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و فراکسیون اصولگرایان و رئیس فراکسیون فرزندان شاهد مجلس شورای اسلامی است. مفتح در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با 33 هزار و 19 رأی منتخب حوزه انتخابیاش بود. محمد مهدی مفتح در سال 1335 در شهر قم متولد شد. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی و اخذ دیپلم متوسطه از دبیرستان علوی، مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دریافت کرد. وی همچنین دارای کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای اقتصاد از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات استاز جمله سوابق اجرایی محمد مهدی مفتح حضور به عنوان مدیرعامل مجتمع انبار و سردخانه شهید امین زاده، مدیرعامل شرکتهای شیشه قزوین، آبگینه و شیشه آذر است. او همچنین سمت معاونت وزارت بازرگانی را برعهده داشته است نمایندگی وی در حوزه انتخابیه رزن از استان همدان مربوط به دورههای چهارم (میان دورهای)، پنجم، هفتم وهشتم بوده است. او در مجلس هشتم عضو فراکسیون اصولگرایان و رئیس فراکسیون فرزندان شاهد است محمد مهدی مفتح در مجلس هشتم سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات است. وی همچنین به عنوان رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس حضور داشت. او همچنین عضو کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان، عضو و سخنگوی کمیسیون تلفیق رسیدگی به بودجه 90 است. علاوه بر این او عضو کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی، ناظر مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تخصیص اعتبار و عضو شورای پول و اعتبار میباشد او در عین حال عضو گروه دوستی پارلمانی ایران-اندونزی، ایران-کره شمالی و ایران-ویتنام در مجلس هشتم است .