مقتدای خوراسگانی عباس

مقتدای خوراسگانی عباس


 

منتخب مردم اصفهان و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس نهم میباشد. دکتر عباس مقتدایی متولد آذرماه ۱۳۴۶ شمسی است و تحصیلات دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان خود را در شهر خوراسگان به اتمام رسانید و پس از قبولی در آزمون ورودی دانشگاه امام صادق علیه السلام (تهران) در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی به تحصیل پرداخت و در سال ۱۳۷۵ از پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ویژگیهای حکومت نامطلوب از دیدگاه قرآن کریم دفاع نموده، وی تحصیلات عالیه خود را در دوره دکتری تخصصی (PHD) در رشته روابط بین الملل   آغاز و در سال ۱۳۸۷ راز پایان نامه خود با عنوان بررسی نقش و جایگاه نسل سوم حقوق بشر در عرصه روابط بین الملل و توافقات و تزاحمات آن با مبانی اسلامی دفاع نمودایشان هم اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، نماینده وزارت علوم در دانشگاه هنر اصفهان (با ابلاغ وزیر علوم تحقیقات و فن آوری)، عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان(با ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) و عضو هیأت منصفه   مطبوعات استان اصفهان (با ابلاغ نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه) میباشد مشخصات فردی: نام و نام خانوادگی: عباس مقتدایی  سال تولد: ۱۳۴۶  محل تولد: اصفهان  تحصیلاتدکترای تخصصی(P.H.D): رشته روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات، تهران) تاریخ دفاع از پایان نامه: 1378کارشناسی ارشد (پیوسته): رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، (تاریخ دفاع از پایان نامه : ۱۳۷۵دیپلم: رشته اقتصاد دبیرستان شهید کمالی، منطقه جی، آموزش و پرورش اصفهان) تاریخ اخذ دیپلم : ۱۳۶۶ پایان نامه تحصیلی عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق علیه السلام- تهران: ویژگی های حکومت نامطلوب از دیدگاه قرآن کریم عنوان پایان نامه دکتری تخصصی (P.H.D) روابط بین الملل در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران : بررسی نقش و جایگاه نسل سوم حقوق بشر در عرصه روابط بینالملل و توافقات و تزاحمات آن با مبانی اسلامیعضویت در شوراها، کمیتههای تخصصی، هیأت رئیسه و عضویت در شوراها، کمیتههای تخصصی، هیأت رئیسه وعضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان به استناد بند ۲۲ ماده ۲ آئین نامه مصوب /جلسه ۵۸۱ شورای عالی انقلاب /فرهنگی (با ابلاغ شماره ۱۴۲۱/ الف مورخ ۱۸/۱۱/۸۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عضو هیئت منصفه مطبوعات استان اصفهان بر اساس مصوبه ۳۰/۷/۸۶ هیئت منتخبین موضوع ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی (با ابلاغ شماره ۸۶/۴۶۹/ ه ن مورخ ۱۳/۸/ ۸۶ نماینده تام الإختیار رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضا هیئت منصفه سراسر کشور و عضویت مجدد در دوره بعدی بر اساس ابلاغ شماره ۸۸/۲۵۲/ ه ن مورخ ۲۰/۷/۸۸ ) از سال ۱۳۸۶ تاکنون نماینده وزارت علوم در هیئت نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه هنر اصفهان موضوع ماده ۴ آئین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (با ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری) به اینجانب به شماره ۶۵۴۰۰/۸ مورخ ۵/۱۰/۸۹عضو حقوقی شورای پژوهشی پژوهشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۷ تا 1390    عضو حقوقی هیئت رئیسه پژوهشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۷ تا 1390    عضو شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عضو اصلی و صاحبنظر فرهنگی (با ابلاغ شماره ۳۷۹/۹۱- الف مورخ ۲۸/۱۱/ ۸۵ مشاور وزیر و رئیس پژوهشگاه وزارت ارشاد- برای دو دوره متوالی عضو حقیقی (کارشناس استراتژیک) اتاق فکر صدا و سیمای مرکز اصفهان از سال ۱۳۸۶ تا کنون دبیر مجمع دانش آموختگان دانشگاه امام صادق (ع) در استان اصفهان از سال ۱۳۷۷ تاکنونعضو هیئت تحریریه فصلنامه فرهنگ اصفهان وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ۱۳۸۶عضو شورای قرآن و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان(با ابلاغ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان) ۱۳۸۵  عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شهرضا ۱۳۸۵عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهرضا ۱۳۹۰ عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر خوراسگان- ۱۳۸۳واحدهای تدریس دانشگاهی تدریس درس سازمانهای بینالمللی(در مقطع کارشناسی- در مقطع کارشناسی ارشد تدریس درس حقوق بین الملل عمومی(در مقطع کارشناسی تدریس درس اصول روابط بینالملل الف و ب(در مقطع کارشناسی تدریس درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(در مقطع کارشناسی تدریس درس اندیشه های سیاسی اسلام مستند به متون(در مقطع کارشناسی و در مقطع کارشناسی ارشدتدریس دروس مرتبط با حوزه اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران (در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کتب و پژوهش های منتشر شده و یا در آستانه انتشار  الف- حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل سازمانهای بین المللی و جایگاه آن در قرن بیست و یکم (در آستانه انتشار سازمانهای تخصصی زیر مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (در آستانه انتشار حکومت نامطلوب از دیدگاه قرآن کریم حقوق بشر بین المللی و توافقات و تزاحمات آن با مبانی اسلامی حکومت مطلوب از دیدگاه اندیشمندان مسلمان حکومت مطلوب از دیدگاه اندیشمندان غیر مسلمان ب- حوزه فرهنگ و هنربازشناسی هنرهای سنتی اسلامی: هنر مینا،گذشته، حال، موانع تولید و صدوربازشناسی هنرهای سنتی اسلامی: هنر قلمکار،گذشته، حال، موانع تولید و صدورنظارت بر تدوین کتابشناسی فارسی هنرهای سنتی-اسلامیمحیط پژوهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان (شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای بخشهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان) طرح پژوهشی خاتمه یافته برنامه ریزی راهبردی شورای اطلاع رسانی استانداری اصفهان- طرح پژوهشی خاتمه یافته ارکان و ساختار رصد فرهنگی در استان اصفهان- طرح پژوهشی خاتمه یافته آموزش ادب و اخلاق اسلامی (ویژه دانش آموزان) در حال انجام- مقالات جایگاه آموزه های فرهنگی در مهندسی فرهنگی مبتنی بر قرآن: فصلنامه (پژوهشی، فرهنگی و هنری) فرهنگ اصفهان: ۱۳۸۵غلبه فرهنگی و برتری ملل با نگاهی به اندیشه ابن خلدون: فصلنامه (پژوهشی، فرهنگی و هنری) فرهنگ اصفهان: ۱۳۸۶فرهنگ و رصد فرهنگی: فصلنامه (پژوهشی، فرهنگی و هنری) فرهنگ اصفهان: ۱۳۸۷نقش رهبری بصیر در جنگ نرم: همایش ملی جنگ نرم، دانشکاه تهران- ۱۳۸۹داوری مقالات و عضویت در هیئت علمی همایشهای بین المللی، ملی، منطقهای و استانیعضو هیئت علمی همایش منطقه ای جنگ نرم و رسالت دانشگاهیان- منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹داور مقالات همایش منطقهای جنگ نرم- ۱۳۸۹داور مقالات همایش فرهنگی و هنری وقف، چشمه همیشه جاری- ۱۳۸۹داور جشنواره مطبوعات استان اصفهان بخش ویژه مدیر مسئولان- ۱۳۸۹داور مقالات همایش استانی ارزش ها و دستاوردهای حجاب۱۳۸۶عضو کمیته علمی کنفرانس در همایش ملی ارزیابی تحقق موئلفههای فرهنگی سند چشم انداز بیست ساله- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد آبان ۱۳۸۹عضو هیئت علمی همایش بین المللی بیداری اسلامی شهرضا ۱۳۹۰عضو مدعو بخش علمی همایش بین المللی آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۸۹د- سوابق اجراییرئیس پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰رئیس دفتر رصد فرهنگی استان اصفهان با تصویب شورای فرهنگ عمومی استان و ابلاغ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ۱۳۸۸کارشناس مجری صدا و سیمارئیس اداره هماهنگی و ارزیابی اداره کل بازرسی و نظارت بر قیمت استان اصفهان (زیر مجموعه وزارت بازرگانی )- ۱۳۷۴نماینده گزینش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت های در اداره کل بازرسی و نظارت استان اصفهان با ابلاغ معاون رئیس سازمان (زیر مجموعه وزارت بازرگانی)- ۱۳۷۴مدیر روابط عمومی اداره کل و بازرسی و نظارت بر قیمت و دستیابی به رتبه برتر استانی بر مبنای ارزیابی ستاد بزرگداشت هفته دولت در استان اصفهانمدیریت مدرسه راهنمایی رسول صادق (وابسته به موسسه آموزشی اساتید دانشگاه ها متعلق به فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق علیه السلام) ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵تشویقات، لوح تقدیر و گواهینامه هامدیر برتر روابط عمومی اداره کل نظارت و بازرسی استان اصفهانپژوهشگر برتر استان اصفهان-۱۳۸۸گواهی حضور در کارگاه آموزشی روش تحقیقپژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات به شماره ۱۹۸۳/۹۱ مورخ ۶/۹/۸۹گواهی حضور در کارگاه آموزشی ساز و کارها و راهکارهای فرهنگی مقابله با جنگ نرمپژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات به شماره ۱۰۰۷/۹۱ مورخ ۱۱/۵/۸۹دریافت تقدیرنامه از جشنواره دوازدهم پژوهش فرهنگی سال جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۹) (به شماره ۱۲۷۲/۹۱-۱/۶/۹۰) سوابق ایجاد و تأسیس مراکز فرهنگی   الف- فرهنگی  پژوهشی  تاسیس و ریاست پژوهشکده هنرهای سنتی- اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس مصوبه هیئت محترم وزیران و با ابلاغ شماره ۱۸۹/۹۱/ الف مورخ ۱۱/۷/ ۱۳۸۸ مشاور وزیر و رئیس پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  تأسیس موسسه مطالعات و تحقیقات پژوهشگران اصفهان(هادی)- ۱۳۸۸ با شناسه ملی  تاسیس و مدیر مسئولی فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات هنر و فرهنگ اسلامی- ۱۳۸۹  تاسیس و ریاست دفتر رصد فرهنگی استان اصفهان با مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان با مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان ۱۳۸۸  ب- فرهنگی  آموزشی  تاسیس مدارس غیردولتی با رویکرد تربیت اسلامیالف- راهنمایی پسرانه ناحیه دو آموزش و پرورش اصفهان ۱۳۷۸ (مدرسه برگزیده آموزش و پرورش به عنوان مدرسه موفق در ۳ سال پیاپی  ب- دبستان دخترانه منطقه آموزش و پرورش شاهین شهر ۱۳۸۶ (مدرسه برگزیده آموزش و پرورش به عنوان مدرسه موفق شاهین شهر ۲ سال پیاپی  ج- راهنمایی دخترانه شاهین شهر ۱۳۹۰ (در حال راه اندازی  ج- فرهنگی تبلیغی و ارشادی  - تأسیس و ریاست ستاد قرآن و معارف دینی استان اصفهان، زیر نظر ستاد اقامه نماز کشور(حجه الاسلامی قرائتی) ۱۳۸۲  د- فرهنگی رسانهایتأسیس برنامه های زنده تلویزیونی هفتگی با نام پاسخو  بازتابدر شبکه اصفهان، با رویکرد پیگیری مطالعات عمومی و خواستههای مردم و طرح موضوعات اجتماعی، فرهنگی در راستای بسط فرهنگ نقد سازنده و پاسخگویی به مطالبات مردم که حدود یازده سال (از سال ۱۳۸۰ تا کنون) به صورت تداوم دارد. (این برنامه ها در ارزیابی صدا و سیما از جمله برنامه های گفت و گو محور و پر مخاطب و تاثیرگذار استان اصفهان شناخته شده است.تأسیس برنامه آئین خدمتدر راستای ترویج فرهنگ اسلامی خدمت رسانی و مدیریت صحیح(۱۳۸۹تاسیس دو هفته نامه حق معلوم با مجوز هیئت نظارت بر مطبوعات زبانهای خارجی  الف- زبان عربی کارشناس مجری ۲۰ برنامه زنده تلویزیونی به زبان عربی با حضور میهمان دانشگاهی عرب زبان شبکه استانی اصفهان ۱۳۸۵حضور در میزگرد تخصصی همایش بینالمللی نقش و جایگاه آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی با حضور میهمانان عرب زبان به عنوان سخنران، پژوهشگر و مترجم عربی به فارسی میزگردب- زبان انگلیسی توانمندی نسبی در ترجمه متون و مکالمه عمومی انگلیسی در حدود دو سطح سرفصلهای آموخته شده در دانشگاه امام صادق علیه السلام سوابق آموزشی و تدریسعضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضاتدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی استان اصفهان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (از ۱۳۷۵ تا کنون ) (فلاورجان، خوراسگان، شهرضاتدریس در دورهها و کارگاههای مختلف آموزشی در دانشگاه اصفهان طرح هادیان سیاسی، بسیج، عقیدتی سیاسی و دارالقران بسیج سپاه منطقه اصفهان، عقیدتی سیاسی ارتش و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی اصفهان (در موضوعات مختلف سیاسی، رسانه ای، فرهنگی و  تدریس در مدارس اصفهان (دولتی و غیردولتی)، (۱۳۷۰-۱۳۷۵ تدریس در دبیرستانها و هنرستانهای تهران(۱۳۶۸-۱۳۷۰ )عضویت در هیئت علمی همایش ها و داوری مقالات همایش منطقه ای جنگ نرم و رسالت دانشگاهیان منطقه چهارهمایش وقف همایش بین المللی بیداری اسلامی همایش امام علی (ع( همایش خاورمیانه دانشگاه اصفهان همایش بین المللی شهروند مسئولسخنرانی و میزگرد ارائه سخنرانی و حضور در میزگردهای علمی و تخصصی  ۱٫ سخنرانی ارائه سخنرانی در جلسات ارتقاء بینش سیاسی پرسنل نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه سخنرانی در جلسات ارتقاء بینش سیاسی پرسنل نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران- اصفهان ارائه سخنرانی در جلسات هادیان سیاسی سپاه منطقه و ناحیه اصفهان ارائه سخنرانی و تحلیل سیاسی در جلسات مختلف بسیج سپاه منطقه و ناحیه و پایگاههای بسیج اصفهان ارائه سخنرانی در جلسات گروههای آموزشی ادارات آموزش و پرورش در سطح نواحی شهرستان اصفهان و برخی از شهرستانهای استانارائه سخنرانی در جمع مدیران فرهنگی دانشگاه های کشور ۱۳۸۹ارائه سخنرانی در دانشگاههای مختلف استان اصفهان (در موضوعات سیاسی و فرهنگی ) از جمله دانشگاه اصفهان، دانشگاه های آزاد اسلامی خوراسگان، شهرضا، دهاقان و دانشگاه علمی -کاربردی نقش جهان اصفهان ارائه سخنرانی در دانشگاه تهران (دانشکده علوم سیاسی) همایش ملی اخلاق در روابط بینالملل۲٫ حضور در میزگردهای علمی- تخصصی حضور در میزگردهای رادیویی: بیش از ۵۰ برنامه در رادیو اصفهان پیرامون موضوعات فرهنگی، سیاسی، رسانهای و مسائل روز کشور و استان اصفهانحضور در میزگرد گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص تغییر ساختار سازمان ملل متحد۱۳۸۶حضور در میزگردهای دانشگاهی در سطح استان اصفهان به عنوان صاحب نظر (در موضوعات: سیاسی، روابط بین الملل، فرهنگیحضور در میزگردهای آموزش و پرورش در سطح استان اصفهان (در موضوعات : مسائل سیاسی روز و مسائل فرهنگی تربیتی حضور در سلسله نشست های علمی-تخصصی مطالعات اجتماعی هفته ناجا-فرماندهی انتظامی