Skip to Content

ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی جرم محسوب می شود

نمایندگان مجلس ممنوعیت‌های غیرقانونی برای حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذر رأی را جرم تلقی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 20 اسفندماه ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با مفاد ماده 59 این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 59 طرح مذکور؛ ماده زیر به عنوان ماده 66 مکرر 2 به قانون الحاق می‌شود: ممانعت غیرقانونی از حضور نمایندگان نامزدها مطابق قانون در شعب اخذ رأی به هر طریق یا ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون جرخم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

به گزارش خانه ملت، این ماده بدون پیشنهاد و یا مخالفتی به تصویب رسید