Skip to Content

ممنوعیت ثبت سفارش وساماندهی بازار خودرو

Loading the player...

دانلود

  

ارتباط تصویری با محمد رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل  44 در خبر21 شبکه یک روز چهارشنبه بیست ونهم آذرماه96