منظری توکلی علیرضا

منظری توکلی علیرضا


منتخب مردم بافت، رابر و ارزوئيه و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: معلم، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان   تحصیلات: دكتراي علوم تربیتی، تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز