Skip to Content

موافقان طرح جامع مدیریت شهری و روستایی

نمایندگان موافق طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، توسعه شهری را در گرو سپردن امور شهرها به شهرداری ها و شوراهای شهر می دانند.

 

 

 یوسف نژاد در موافقت با طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، گفت: 75 درصد مردم ایران در شهرها زندگی می کنند و اگر خواهان توسعه شهرها هستیم باید شرایط و امکانات لازم را فراهم کرد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون بزرگ شدن دولت ها باعث کم لطفی به شهرداری ها شده است و این کم لطفی باعث تضعیف مدیریت شهری شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: وضعیت امروز شهرداری ها باعث شده که مشارکت های مردمی در امور شهری به پایین ترین حد ممکن برسد که طرح فعلی شرایط را تغییر داده و می تواند مدیریت یکپارچه شهری را فراهم کند.  

قاسم احمدی لاشکیی در موافقت با طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، گفت: در این طرح تمامی شرایط مدیریت شهری ایده شده است و به صورت حساب شده مطرح شده است.

نماینده مردم چالوس، کلاردشت و نوشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از عمر شورای شهر نزدیک به 20 سال می گذرد و بسیاری از شوراها ناموفق عمل کرده اند که باید علت آن مشخص شده و سپس باید با مشخص کردن وظایف برای آن ها بتوان مدیریت شهری را به خوبی در شهرها انجام داد.

وی افزود: طرح مذکور می تواند جایگاه نمایندگان مجلس را ارتقاء داده و حوزه شهری را به شوراهای شهر بسپارد و علاوه بر آن جایگاه شوراها را به عنوان پارلمان شهری ارتقاء ببخشد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: بیش از 100 مدیر شهری بر روی این طرح کار کرده و نقطه نظرات کارشناسی خود را در مورد این طرح بیان داشتند که امید می رود این طرح بتواند جایگاه مدیریت شهری را ارتقا ببخشد.

 حسن کامران در موافقت با طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، گفت: مدیریت شهری خواهان دخالت در امور حاکمیتی نیست بلکه خواهان مدیریت یکپارچه مسائل و امورات شهری است تا بتواند از مشکلات شهرها بکاهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر اختیارات به مدیران شهری تنفیذ شود می تواند بسیاری از بروکراسی های اداری را کاهش داده و در روند رسیدگی به مشکلات مردم تسریع شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: شهرداری ها و شوراهای شهر به سمتی رفته اند که ثبات پیدا کردند و در این راستا مدیریت شهری باید به سمتی حرکت کند که بتواند مشکلات شهرها را کاهش دهد لذا از همکاران درخواست می شود که به این طرح رأی مثبت دهند.