موسوی سید محمدعلی

موسوی سید محمدعلی


منتخب مردم خدابنده و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس نهم میباشد  متولد: ۱۳۳۱  محل تولد: شهرستان خدابنده  تحصیلات: حقوق  اهداف:خدمت به مردم و کمک به آبادانی شهرستان خدابنده و حومه  سابقه مدیریتی: رئیس دادگستری استان آذربایجان غربی  سابقه نمایندگی: دو دوره نماینده مردم شهرستان خدابنده(دوره ی پنجم و ششم ) اهم کارکردهای دو دوره:  - احداث کارخانه سیمان  - گازرسانی شهرستان خدابنده  - اخذ امتیاز حفر چاه های عمیق در سطح شهرستان به تعداد ۶۰۰ حلقه  - تاسیس دانشگاه پیام نور خدابنده  - برق رسانی به بیش از ۲۰۰ روستای خدابنده  - کلنگ زنی سد تالوار و تامین اعتتبار تحقیقاتی سد بزینه رود  - مدرسه سازی در مناطق مختلف شهرستان  - احداث بیمارستان امیرالمومنین در مرکز شهرستان  - تعریض و آسفالت جاده های روستایی و بین شهری  و کارکردهای بیشمار دیگر که به عنوان کارهای پایه ای در زمان دو دوره نمایندگی ایشان انجام شده است.