موسوی سید موسی

موسوی سید موسی


منتخب مردم لامرد و مهر و عضو کمیسیون انرژی در مجلس نهم میباشد.  دکتر سید موسی موسوی کاندیدای مشترک جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه لامرد ومهر باکسب 30260راي از مجموع 79654رای و38درصد اراء بيشترين راي دو شهرستان را به خود اختصاص دادسوابق کاری: بخشدار لامرد، مؤسس سپاه پاسداران لامرد، مؤسس جهاد سازندگي لامرد، مؤسس بسيج لامرد، رياست بيمارستانهاي استان فارس، مشاور و رياست دانشگاه علوم پزشكي شيراز، مشاور و مديريت درمان سازمان تأمين اجتماعي، عضو هيأت علمي دانشگاه پزشكي شيراز، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد دانشكده پزشكي، عضو فعال بسيج و اعزام به جبهه ها بعنوان نيروي رزمي، عضو ستاد اعزام پزشك و پرستار به جبهه در سالهاي دفاع مقدس، اعزام داوطلبانه بعنوان پزشك، پيگير توسعه وجهه سلامت لامرد  تحصیلات:دكتراي تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز