میرکاظمی سید مسعود

میرکاظمی سید مسعود


منتخب مردم تهران، شميرانات، ري و اسلامشهر و رییس کمیسیون انرژی در مجلس نهم میباشد. سید مسعود میرکاظمی برای مدتی در کابینه دوم احمدی نژاد وزیر نفت بود او در سال 1339تهران متولد شد. وی مدرک کارشناسی مهندسی صنایع خود را در سال و مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۳۶۸ از دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ نمود. وی سپس مدرک دکترای مهندسی صنایع را در سال ۱۳۷۵ از دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس دریافت نمود. محمود احمدی نژاد در تاریخ ۲۳ مرداد۱۳۸۴ وی را برای تصدی وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد.