Skip to Content

نبض اقتصاد کشور در خانه ملت

Loading the player...

 

گزارش خبر 21 شبکه یک روز سه شنبه بیست ویکم فروردین ماه97 از نوسانات اخیر نرخ ارز با گزارش رئیس بانک مرکزی در صحن علنی مجلس