نبویان سیدمحمود

نبویان سیدمحمود


منتخب مردم تهران، شميرانات، ري و اسلامشهر و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس نهم میباشدمتولد 1344  حضور بسیجی در جبهه های نبرد حق علیه باطل  دکتری فلسفه  عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)  قائم مقام پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام  پژوهشگر برتر و مدرس در مراکز دانشگاهی  مدیر کارگروه فلسفه و عضو شورای کانون طلوع  تالیف و تدوین دهها کتاب در زمینه های دینی و فلسفی  طراح دوره های آموزشی و استاد برجسته طرح ولایت دانشجویان