نبی هزار جریبی

نام و نام خانوادگی: نبی هزار جریبی

کمیسیون: برنامه، بودجه و محاسبات

حوزه انتخابیه: گرگان و آق قلا            استان: گلستان

 مدرک تحصیلی : کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- کارشناسی ارشد علوم سیاسی- دانشجوی دکترای مدیریت حرفه ای

 سوابق کاری :. نایب رئیس وعضو هیئت رئیسه شورای شهر گرگان در دوره چهارم- رئیس اداره دخانیات سمنان-.مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی گرگان- مدیر اداری ومالی پشتیبانی شورای شهرگرگان-شورای شهر گرگان- رئیس هیئت ورزشهای روستایی وبازی های بومی- محلی شهرستان گرگان(1394)

سابقه ادوار نمایندگی:-