Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

نتیجه بررسی قرارداد های نفتی در هیات تطبیق مصوبات اعلام شد

نتیجه بررسی قرارداد های نفتی در هیات تطبیق مصوبات اعلام شد


پورمختار خبر داد :

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: بر اساس اظهارات آقای لاریجانی هیات تطبیق قراردادهای جدید نفتی را بررسی کرده و اعلام کرده این قرار دادها مغایرتی با قوانین ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از مهر محمد علی پور مختار  با اشاره به بررسی قرارداد های جدید نفتی در هیات تطبیق مصوبات گفت:این هیات زیر نظر رئیس مجلس است.

رئیس کمیسیون اصل نود گفت: در صورتی که نمایندگان در خصوص اجرای این قرارداد ها شکایتی داشته باشند کمیسیون اصل نود قراردادهای نفتی را بررسی خواهد کرد.

 رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش در پاسخ به تذکر احمد توکلی نماینده تهران در مورد دستگیری دانشجویان معترض به قرارداد های نفتی اعلام کرد: افراد صاحبنظر و برخی دستگاه‌ها نظر خود را در مورد قراردادهای جدید نفتی اعلام کردند، ما نیز به هیات تطبیق مصوبات اعلام کردیم این قراردادها را بررسی کند. بدون شک در کشور برای رسیدگی به این امور راه‌حل وجود دارد و این مسائل در خیابان قابل حل نیست. افراد باید نظرات خود را به صورت قانونی پیگیری کنند.