ندیمی ایرج

ندیمی ایرج


منتخب مردم لاهيجان و سياهكل و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم میباشد.  سوابق کاری: مديركل امور مجلس وزارتخانه هاي صنايع و معادن، مديركل گزينش دانشجو و استاد سازمان سنجش، مشاور وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و نفت و سازمان تأمين اجتماعي و مسؤول گزينش وزارت اطلاعات و معاون وزير صنايع تحصیلات: كارشناس ارشد اقتصاد  وضعیت ایثارگری: جانباز و برادر شهید