Skip to Content

نقوی حسینی؛ کمیسیون برجام موقتی بود و عمرش پایان یافت

نقوی حسینی؛ کمیسیون برجام موقتی بود و عمرش پایان یافت


سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام گفت : نادیده گرفتن پیشنهادات این کمیسیون در طرح یک فوریتی برجام از جمله انتقادات اعضای این کمیسیون است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، سید حسین نقوی حسینی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما  با اشاره به دیدگاههای مختلف نمایندگان  پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام  گفت : بر اساس این دیدگاهها  سه طرح  رد برجام ، تایید برجام بدون پیش شرط و پذیرش مشروط برجام  مطرح شد  که طرح  پذیرش مشروط برجام با دو فوریت در صحن علنی ارائه که یک فوریت آن تصویب شد .

وی افزود : پس از آن هیات رئیسه این طرح  را برای بررسی به کمیسیون  امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع  داد اما دو طرح دیگر همچنان موافقانی دارد که می توانند طرحشان را به هیات رئیسه ارائه کنند .

نقوی حسینی  انتقاد اصلی کمیسیون ویژه بررسی برجام  از این طرح را دیده نشدن شبهات کمیسیون  در آن دانست و افزود : طرح تهیه شده این شرایط را ندارد .

وی گفت : این دیدگاه سخنگویی من در کمیسیون ویژه بررسی برجام است اما دیدگاه شخصی ام  آن است که  باید طرح رد برجام  تهیه و ارائه شود .

سخنگوی کمیسیون  ویژه بررسی برجام با اشاره به اینکه این کمیسیون بر اساس اراده مجلس تشکیل شد گفت : اعضای کمیسیون 40 روز فشرده  به صورت بند بند  و واژه واژه برجام را بررسی کردند  و حال این سوال مطرح است که چرا طرح ارائه شده  برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع می شود و نه کمیسیون ویژه بررسی برجام .

نقوی حسینی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را در مقایسه با کمیسیون  ویژه برجام  در ارتباط با بررسی این طرح دارای صلاحیتی پایین تر دانست وگفت: در کمیسیون ویژه بررسی برجام  متخصصانی در زمینه های مختلف عضو هستند  که این ویژگی کمیسیون را در مقایسه  با کمیسیون  امنیت ملی و سیاست خارجی اصلح تر می کند .

نقوی حسینی تصریح کرد : سوال اینجاست که چرا هیات رئیسه این طرح را به کمیسیون ویژه بررسی برجام  ارجاع نداد در حالیکه  محدودیتی برای زمان  فعالیت این کمیسیون وجود ندارد .

سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام افزود : تا زمانی که برجام وجود دارد  این کمیسیون باید به کار خود ادامه دهد .

نقوی حسینی با بیان اینکه  طرح یک فوریتی برجام  بر زندگی مردم و آینده سیاسی کشور تاثیر دارد این سوال را مطرح کرد که این طرح  با 9 بند و 2 تبصره  چطور در دو ساعت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب می شود  و در دستور کار قرار می گیرد؟

وی افزود : این طرح چاپ شده است در حالیکه  نظر کمیسیون های فرعی در آن وجود ندارد .

سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام افزود : بر اساس آئین نامه کمیسیون های فرعی تا ده روز فرصت دارند نظرشان را درباره  طرح فوریت دار  به کمیسیون تخصصی ارائه دهند که در این طرح چاپ شده این گونه نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این برنامه  ارجاع طرح برجام به این کمیسیون را از طرف هیات رئیسه مجلس کاری قانونی و بر اساس آئین نامه مجلس دانست .

جواد جهانگیرزاده گفت : چارچوب کار در مجلس آئین نامه و این هیات رئیسه است که اختیار دارد  طرح ها را به چه کمیسیونی ارجاع دهد .

وی افزود : کمیسیون  ویژه بررسی برجام بر مبنای قانونی شکل گرفت  و بر اساس همان قانون  طرح برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  کمیسیون ویژه بررسی برجام را کمیسیونی موقت دانست و افزود : وظیفه این کمیسیون رسیدگی به برجام بود و عمر محدود آن با رسیدگی به برجام پایان یافت .

جهانگیرزاده با اشاره به اعتراض برخی نمایندگان به ارجاع  طرح برجام به کمیسیون  امنیت ملی و سیاست خارجی  افزود : این اعتراض می تواند  مورد رسیدگی قرار گیرد اما نباید محل انشقاق باشد .

وی با اشاره به ارائه پیشنهادات نمایندگان  در خصوص طرح برجام  کمیسیون  امنیت ملی و سیاست خارجی گفت : برخی از این پیشنهادها تصویب و برخی هم رد شد با این حال نمایندگانی  که پیشنهاداتشان رد شده است  می توانند آنها را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.