Skip to Content

نمایندگان به وزیر کار رای عدم اعتماد دادند

نمایندگان با ۱۲۹ رای موافق با استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، در جریان استیضاح علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی از مجموع 243 رای ماخوذه؛ نمایندگان مجلس با 129 رای موافق، 111 رای مخالف، 3 رای ممتنع با استیضاح وزیر کار موافقت کردند.