بازگشت به صفحه کامل

نوروزی رحمت اله

نوروزی رحمت اله


 

منتخب مردم علی آباد کتول و عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم میباشد.  رحمت الله نوروزی با 36 هزار رأی به عنوان نماینده مردم علی آبادکتول انتخاب شد. سوابق کاری: رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان علي آباد كتول، معاون برنامه ریزی پژوهش و منابع انسانی آموزش و پرورش و مدیر کل اداره کار و امور اجتماعی، دبير واحدهاي صنعتي استان، دبير كارگروه اشتغال استان، دبير كميته توانمندسازي واحدهاي صنعتي، توليدي و كشاورزي استان تحصیلات: فوق ليسانس تاریخ ایران باستان تهران مرکزی