نوری قزلجه غلامرضا

نوری قزلجه غلامرضا


 

منتخب مردم بستان آباد و عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم میباشد.  متولد سال ۱۳۴۹ در روستای قزلجه از توابع شهرستان بستان آباد.   دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت کشاورزی .    - کارشناس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با 20سال سابقه خدمت به شرح ذیل :   ۱ کارشناس امور دام جهاد سازندگی بستان آباد به مدت ۴ سال.   ۲ رئیس اداره اموردام جهاد سازندگی بستان آباد به مدت ۴ سال.   ۳- معاون مدیریت جهاد کشاورزی بستان آباد به مدت ۲ سال.   ۴ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستان آباد به مدت ۴ سال.   ۵- کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از سال ۸۶   ۶ انتخاب برای عضویت شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برای مدت ۴ سال در انتخابات اول اردیبهشت ۸۵ با رای اول اعضاء در مجمع عمومی.   7- نامزدی در انتخابات مجلس هشتم از حوزه انتخابیه بستان آباددر سال ۸۶ (عدم موفقیت در راهیابی به مجلس بااختلاف رای بسیار اند   - فعالیتهای شاخص در دوران مدیریت :   ۱- تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک برای اولین با ر در استان (در شهرستان بستان آباد) در جهت اهداف کمیته امنیت غذائی.   ۲- توسعه و ترویج قابل توجه مصرف بهینه آب کشاورزی و آبیاری تحت فشار در شهرستان.   ۳- ایجاد باغات مدرن.   ۴- افزایش ۳۰ درصدی تولید گندم شهرستان.   ۵-ایجاد تحولات اساسی در جهت مدرنیزه کردن کشاورزی و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی اقتصادی و افزایش بهره وری و ایجاد انگیزه در جوانان برای فعالیت در بخش کشاورزی.   ۶- توزیع عادلانه امکانات و فرصتها.   ۷- بسترسازی برای واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی بویژه کارشناسان.   ۸- حضور فعال در برنامه های مختلف اجتماعی (عضویت در هیئت های اجرائی انتخابات شوراها و- فعالیتهای شاخص در نظام مهندسی:   ۱- حضور فعال و موثر در جلسات شورا.   ۲- عضویت و حضور فعال و موثر در جلسات کمیته ارتقاء توانمندیهای حرفه ای و ساماندهی مشاغل.   ۳- پیشنهاد تشکیل و عضویت درکمیته نظارت و ارزشیابی عملکرد شرکتهای خدمات مشاوره ای،فنی مهندسی کشاورزی و مراجعه به کلیه شهرستانها و بررسی مسائل و مشکلات شرکتها و گزارش آنهابه مسولین.   ۴- پیشنهاد و پیگیری کمکهای بلاعوض دولتی برای تجهیز شرکتها.   ۵- ارائه پیشنهادات اصلاحی برای قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی و قانون بهره وری کشاورزی و تشکیل کلنیکها(شرکتها) و قانون نظام دامپروری و . . .   ۶- پیگیری تشکیل اتحادیه برای شرکتها.   ۷- پیشنهاد و پیگیری جذب ناظرین امور دام.   ۸- تلاش در جهت تسهیل فعالیت شرکتها- کلنیکها- کارورزان- جذب ناظرین درشرکتها-.   ۹- پیگیری و فعالیت موثر در تدوین دستورالعمل پیشنهادی حضورمدیران فنی در مزارع(فارمها)   ۱۰- دفاع از حقوق اعضاء در کلیه جلسات و مجامع.   ۱۱- پیشنهادات متعدد و پیگیری آنهادر زمینه استفاده از فضای ایجاد شده دراجرای اصل ۴۴ و هدفمند کردن یارانه ها به نفع سازمان بویژه اعضای جویای کار.   ۱۲- تلاش در جهت ارتقاء جایگاه نظام مهندسی در جامعه ( برگزاری مراسم روز مهندسی و . .