نگهبان سلامی محمود

نگهبان سلامی محمود


منتخب مردم خواف و رشتخوار و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس نهم میباشد. اینجانب محمود نگهبان سلامی فرزند غلامحسین متولد روستای هزار خوشه بالاخواف که با لطف خداوند توانسته ام با کسب رتبه تک رقمی 8 ، دوره فوق لیسانس را در دانشگاه تهران و با کسب رتبه یک 1 دوره دکترای تخصصی را در دانشگاه تربیت معلم تهران در رشته روان شناسی تربیتی با ارائه 3 طرح پژوهشی ملی - منطقه ای ، تالیف و ترجمه 3 کتاب و ارائه 4 مقاله در سمینار ها وهمایش ها ی ملی و بین المللی و چاپ بیش از ده مقاله در مجلات معتبر علمی داخل و خارج (موجود در رزومه علمی) به انجام برسانم امروز مهیای حضور در عرصه ای مهم ( انتخابات مجلس شورای اسلامی ) گشته ام ، تا بتوانم با ارائه طرح های ملی به کشورم و ایده های نو به آبادانی ، رشد و پیشرفت منطقه ام کمک نمایم. سوابق علمی  دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران ( PH.D )  کارشناس مدیریت و برنامه ریزی  عضو کانون نخبگان مجلس شورای اسلامی  مدرس دانشگاه تربیت معلم تهران 1389  مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور(تایباد و خواف) از سال تحصیلی1387- 1384  نماینده منتخب فرهنگیان شهرستان تایباد در سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی در سال 1387  عضو سازمان نظام روانشناسی ومشاوره جمهوری اسلامی ایران  پژوهشگر و محقق وزارت علوم و آموزش و پرورش در سال 1390و 1389 با اجرای 3 طرح پژوهشی یک طرح ملی و 2 طرح منطقه یی         0