Skip to Content

نیازمند همگرایی و هم افزایی در کشور هستیم

Loading the player...

دانلود

به گزارش خبر 20:30شبکه دو روز چهارشنبه هشتم آذرماه 96 علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت: نیازمند همگرایی و هم افزایی در کشور هستیم