هاشمی نخل ابراهیمی سیدعبدالکریم

هاشمی نخل ابراهیمی سیدعبدالکریم


منتخب مردم ميناب، رودان، جاسك، سيريك و بشاگرد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم میباشد. سوابق کاری: مديركل طرح وبرنامه، مديركل منابع انساني وتحول اداري استانداري، كارشناس و رئيس گروه برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان  تحصیلات:فوق ليسانس مديريت برنامه ريزي وتوسعه بندرعباس