هاشم زهی مراد

هاشم زهی مراد


 

منتخب مردم نهبندان و سربيشه و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس نهم میباشد مراد هاشم زهي متولد نهبندان (1338) دوران تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را در زادگاه خود سپري کرد، پس از آن به علت عدم وجود دبيرستان در نهبندان تحصيلات متوسطه را در زاهدان گذراند ودر سال 1357 با شرکت در کنکور سراسري در رشته پزشکي عمومي دانشگاه کرمان پذيرفته شد. همزمان با آغازتحصيلات پزشکي در مبارزات دانشجويي عليه رژيم استبداد شاهنشاهي شرکت نمود  با آغاز جنگ تحميلي در چندين نوبت به عنوان پزشک به کمک مجروحين و همرزمان برادر شهيدش (مفقود الاثر عيد محمد هاشم زهي) شتافت . در سال 1366 در آزمون تخصصي در رشته جراحي عمومي دانشگاه مشهد پذيرفته شد و پس از اتمام دوره تخصصي در سال 1370 جهت خدمت به مردم شريف و فهيم منطقه وارد دانشگاه علوم پزشکي بيرجند گرديد و به هزاران شهروند بيرجندي، سربيشه اي ،نهبنداني و جنوب خراسان خدمت طبابت انجام داد و در سال 1380 براي گذراندن دوره فوق تخصص جراحي قلب باز وارد دانشگاه تبريز شد، پس از سه سال با اتمام اين دوره مجددا به خراسان بازگشت و خدمات پزشکي را در بخش جراحي قلب مشهد و بيرجند ادامه داددر سال 1384 به عنوان رياست دانشگاه علوم پزشکي استان خراسان جنوبي منصوب و به مدت 5 سال خدمات ارزنده اي به مردم محروم منطقه انجام داد در حال حاضر به عنوان دانشيار عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي خراسان رضوي در مشهد مقدس مشغول خدمت ميباشند.وي مولف چندين اثر از جمله بيست مقاله علمي مي باشدخلاصهاي از مسئوليت ها ي آموزشي و اجراييدانشيار عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي مشهد62 ماه رئيس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند10 سال رئيس بخش جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند3 سال رئيس بخش جراحي قلب دانشگاه علوم پزشکي بيرجند5 سال رئيس کلينيک ويژه دانشگاه علوم پزشکي بيرجندعضو هيئت مديره جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي20 سال تدريس جراحي عمومي و قلب به دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه رئيس هيئت مديره مجمع خيرين سلامت خراسان جنوبيفارغ التحصيل پزشکي عمومي از دانشگاه علوم پزشکي کرمانفارغ التحصيل دوره جراحي عمومي از دانشگاه علوم پزشکي مشهدفارغ التحصيل دوره جراحي قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکي تبريزرئيس شوراي بسيج جامعه پزشکي خراسان جنوبي به مدت 5سالمسئول راه اندازي دانشکده هاي بهداشت و فوريت هاي پزشکيمسئول راه اندازي بخش جراحي قلب باز دانشگاه علوم پزشکي بيرجندمسئول راه اندازي بخش هاي MRI و سي تي اسکن و سنگ شکن و ... در خراسان جنوبيسابقه يک سال حضور در جبهه هاي جنگعضو يت در بسيج با عنوان بسيجي فعالخلاصه اي از اقدامات اجرايي در شهرستانها  درشهرستان نهبندانتجهيز و راه اندازي بخش دياليز بيمارستان نهبندانتجهيز و راه اندازي راديولوژي بيمارستان نهبندانتجهيز آزمايشگاه و اتاق عمل بيمارستان نهبندانتجهيز و راه اندازي دستگاه سونوگرافي بيمارستان نهبندانراه اندازي درمانگاه متادون در شهرستان نهبنداناحداث مرکز بهداشتي درماني رومهاحداث مرکز بهداشتي درماني طبسيناحداث مرکز بهداشتي درماني چاهداشياحداث مرکز بهداشتي درماني سيد علياحداث خانه بهداشت زهرياحداث خانه بهداشت اسماعيل ابادحداث خانه بهداشت دهوراه اندازي اورزانس 115 مزار سيد عليراه اندازي اورزانس 115 بندانراه اندازي اورزانس 115 چاهداشيراه اندازي اورزانس 115 دهسلمراه اندازي اورزانس 115 سيدالتوسعه پايگاههاي اورژانس115شهر نهبندانجذب متخصصين جراحي عمومي-اطفال-زنان-داخلي و بيهوشيتجهيز تمام پايگاههاي اورژانس شهرستان به آمبولانسهاي پيشرفته اسپرينترشهرستان سربيشهاحداث خانه بهداشت گينکه(سربيشه).احداث پايگاه بهداشتي سربيشهتجهيز تمام پايگاههاي اورژانس شهرستان به آمبولانسهاي پيشرفته اسپرينتراخذ موافقت مرکز بهداشتي درماني لانوراه اندازي پايگاه اورژانس درحاحداث بيمارستان 32تختخوابي در سربيشهمرکز استان خراسان جنوبي(بيرجند(احداث خوابگاه 280 نفري خواهران دانشگاه.احداث آمفي تئاتر دانشگاه.احداث بيمارستان 200 تختخوابي امام رضا(ع) بيرجند.احداث آزمايشگاه کنترل مواد غذايي دانشگاه.پيگري و تهيه مقدمات لازم در خصوص تاسيس رشته هاي دستياري داخلي، راديولوژي و کارشناسي ارشد آناتومي و بيوشيمياحداث دانشکده پرستاري و مامايي بيرجند.احداث ساختمان مرکزي دانشگاه.احداث پايگاه شماره 1 مرکز بهداشتي درماني شهري بيرجندتکميل و تجهيز 5 واحد پانسيون پزشکان بيرجنداحداث خانه بهداشت چهکند بيرجنداخذ مجوز جذب از وزارت بهداشت در مقطع کارداني فوريتهاي پزشکياخذ مجوز جذب از وزارت بهداشت در مقطع کارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت محيطاخذ مجوز جذب از وزارت بهداشت در مقطع کارشناسي ناپيوسته رشته اتاق عملتاسيس آموزشکده فوريتهاي پزشکيتاسيس آموزشکده فوريتهاي پزشکي و پذيرش دانشجو در مقطع کارداني فوريتهاي پزشکي به تعداد 60 نفر در سالارتقاء 14 نفر از اعضاء هيئت علمي از رتبه علمي استادياري به مرتبه دانشياريبرگزاري62 عنوان سمينار، کنگره، برنامه مدون، کارگاه و کنفرانسبرگزاري دوره هاي آموزشي در جهت توانمندسازي اعضاء هيئت علميبرگزاري آزمون کارشناسي ارشد از سال85 دانشگاهبرگزاري آزمون علوم پايه و پيش کارورزي کسب رتبه دوم کشوري علوم پايه در سال 84 رتبه اول کشوري در سال 85کسب رتبه اول آزمون کارشناسي ناپيوسته رشته بهداشت عمومي در دو سال متواليتفکيک آموزشکده بهداشت از آموزشکده پيراپزشکيارتقاء مديريت غذا و دارو به معاونت غذا و داروارتقاء آموزشکده پيراپزشکي به دانشکدهاخذ مجوز کارشناسي ارشد پرستاري ويژه و پذيرش دانشجو در سال 89برگزاري همايش دانشجويي شرق کشور در سال 1387جذب دو نفر نيروي انساني هيئت علمي مامايي جهت تکميل کادر آموزش دانشکدهتحويل 27 دستگاه اتومبيل موسو در قالب طرح PIUدر سطح مراکز بهداشتي درماني روستايي استانايجاد 187 پست سازمان جديد که به تصويب مرکز توسعه رسيده استتامين و تخصيص اعتبار جهت بهبود استاندارد مراکز وخانه هاي بهداشت به مبلغ 3730 ميليون ريالاخذ مجوز اختصاص سهميه پذيرش دانشجوي دندانپزشکي براي مناطق محروم استان و سهميه دستيار تخصصي براي مرکز استانکسب رتبه سوم ارائه خدمات سطح 2 در بين دانشگاه هاي بزرگ کشور در سال 85احداث ساختمان معاونت غذا و دارو در بيرجند که تاکنون 65% پيشرفت فيزيکي داشته استتوزيع 29 دستگاه خودرو موسو در مراکز بهداشتي استانتاسيس مجتمع خيرين سلامت استان خراسان جنوبيخريد بيمارستان صحرايي با اعتبار يک ميليارد تومانخريد تجهيزات، دستگاه MRI، آنژيوگرافي ، سه دستگاه سي تي اسکن و يک دستگاه سنگ شکن معادل چهار ميليارد و هفتاد ميليون تومانارتقاء تيپ دانشگاه از 3 به 2استخدام 538نفر از سال 84تا سال 88خريد و نصب MRIدستگاه سي تي اسکن و دستگاه آنژيوگرافي پمپهاي جراحي قلب باز بالن پمپ سونوگرافي TEE و بهره برداري از آنها در بيمارستان وليعصر(عجافتتاح بخش جراحي قلب باز و انجام بيش از 170 عمل جراحي توسط تيم جراحي قلب باز دانشگاهتجهيز و تکميل اتاق هاي عمل قلب باز +ICUقلب باز با هزينه اي بالغ بر 2 ميليارد تومانجذب 21 نفر پزشک متخصص جهت بيمارستان هاي محروم تابعه دانشگاه هاي با امتيازات ويژهپوشش 100% جاده هاي اصلي استان با راه اندازي 25 پايگاه اورژانس جاده اي جديد(12پايگاه قبل از دولت نهم +25پايگاه جديد =37)، (متوسط هر 34 کيلومتر يک پايگاه تامين 73 دستگاه آمبولانس جهت بيمارستان هاي تابعه استان و پايگاه هاي اورژانسکمک به راه اندازي مرکز پزشکي هسته اي با مشارکت بخش خصوصي اولين بار در شرق کشورافتتاح بيمارستان صحرايي با 50 تختخواب و هزينه اي بالغ بر يک ميليارد توماناحداث مرکز پزشکي بيماريهاي خاص استان با مشارکت دانشگاه علوم پزشکي توسط خيرين استاناحداث مرکز پزشکي بيماري هاي خاص استان، با مشارکت دانشگاه علوم پزشکي توسط خيرين استانتوسعه بخش هاي مراقبت هاي ويژه CCU،ICU،NICUبيمارستان هاي تابعه استاناخذ موافقت اصولي دانشکده دندانپزشکي در بيرجندشهرستان قاين احداث ستاد شبکه بهداشت و درمان قاين.احداث خانه بهداشت فخران قايناحداث خانه بهداشت آبيز قايناحداث مرکز بهداشتي درماني چاهک موسويه قايناحداث مرکز بهداشتي درماني افين قايناحداث مرکز بهداشتي درماني ارين شهر قايناخذ مجوز و پذيرش دانشجو در رشته کارشناسي پيوسته پرستاري در شهر قاينخريد و راه اندازي دستگاه هاي سي تي اسکن براي بيمارستان شهداء قاينراه اندازي درمانگاه متادون در شهرستان قاينراه اندازي بخش دياليز در بيمارستان قايناحداث مرکز بهداشتي درماني خضری  شهرستان فردوس احداث مرکز بهداشتي درماني وليعصر فردوس.احداث خانه بهداشت خانيک(فردوس).اخذ مجوز و پذيرش دانشجو کارشناسي پيوسته اتاق عمل در شهر فردوسراه اندازي درمانگاه متادون در شهرستان فردوسراه اندازي بخش دياليز در بيمارستان فردوساحداث بيمارستان 100تختخوابي در فردوس شهر درميان وسراياناحداث ستاد شبکه بهداشت و درمان سرايان.احداث ستاد شبکه بهداشت و درمان درميان.احداث مرکز بهداشت درماني بورنگ درمياناحداث مرکز بهداشتي درماني گسک درمياناحداث خانه بهداشت منند درمياناحداث خانه بهداشت رز درميانپيگيري در خصوص بررسي و تجديد نظر طرح اصلاح گسترش شهرستان هاي تابعه و منفک کردن شهرستان هاي تازه مستقل (بشرويه- درميان- سرايان )