Skip to Content

هم صدایی نمایندگان ملت

Loading the player...

دانلود

 پس از سخنان رئیس جمهور آمریکا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدایی واحد به گوش می رسد.

خبر 21 شبکه خبر روز بیست و دوم مهرماه 96