Skip to Content

واردات کالاهای غیر ضروری

Loading the player...

دانلود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حجم عظیمی از واردات دردولت یازدهم با مقایسه دولت قبل انجام شده است.

 خبر 21 شبکه یک روز دوازدهم مهرماه 96