Skip to Content

واگذاری اصل به جای سود سهام عدالت به مردم

Loading the player...

دانلود

پیشنهاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره واگذاری اصل سهام به جای سود سهام عدالت به مردم .

 خبر 20:30 شبکه دو روز سیزدهم مهرماه96